vybavení penálu

Prosím, aby děti měly v penále vždy 2 – 3 ořezané měkké tužky, kdyby se jim jedna zlomila, aby si hned mohli vyměnit za jinou. Do penálu jim přibudou také 2 fixy na stírací tabulku, prosím, aby nosily také oba dva ze stejného důvodu. Když jim pak nějaký dopíše, prosím dokupte.

Je nutné, aby děti měly pastelky všech následujících barev: žlutá, oranžová, červená, hnědá, modrá, zelená a černá. Prosím o každodenní kontrolu, denně je prosím ořežte.

Nedávejte dětem, prosím do penálu barevné fixy, těmi v pracovních učebnicích na pracovních listech nepracujeme. Mohou je tam mít k pastelkám na kreslení ve družině. Ovšem neměly by nahrazovat pastelky.

zájmové kroužky

V naší škole je pestrá nabídka  zájmových kroužků pro děti. Určitě jim některý vyberte, ale nepřehánějte to, aby nebyly zbytečně přetěžovány. Odpoledne by si měly především odpočinout.

Některé nabízí vychovatelé školní družiny – Výtvarka, tvořivé Korálkování, stolní tenis, pohybový Děti na startu aj. Jejich rozvrh naleznete zde: http://sd.tridy.zseden.cz/.

Další nabídku donesly děti domů na modrém papíru, placené kroužky provozuje ve škole Agentura Kroužky. Přihlásit na ně děti můžete také takto: https://www.krouzky.cz/nove-prihlaska/nove-online-prihlaska.

Děti také přinesly nabídku kroužku Šachy a Jógy s Ogy. Zde je leták pro kroužek Matematického Šikuly.

MŠ_prihlaska

V hodině tělesné výchovy si dnes děti mohly vyzkoušet pozemní hokej, lísteček s přihláškou SK Slavia přinesly děti v “poště”.

plán akcí – září

Zveřejňuji akce třídy, které jsou plánované na měsíc září.

PO 3.9. v 8.15h  slavnostní zahájení školního roku, první školní den, 9h třídní schůzka pro rodiče

PÁ 7.9. v 9.40h první zvonění

do PÁ 14.9. přinášení pomůcek, odevzdávání dokumentů, registrace a platba v ŠOP

PO 24.9. výlet do zoo (s 9.A)

ST 26.9. fotografování třídního kolektivu (9.40 – 10h) upraveno

ST 26.9. v 17h třídní schůzka (kdo se nemůže zúčastnit, prosím napište mi na email)

PÁ 28. 9. státní svátek

první zvonění PÁ 7.9.

Vyučování probíhá podle rozvrhu školních hodin, o velké přestávce se uskuteční první zvonění. Ostatní žáci školy na chodbách vytvoří špalír, kterým prvňáčky provedou patroni – deváťáci a projdou tak školou.

Prosím o obalení dalších učebnic.

Jsem ráda, že odevzdáváte potvrzení od lékaře Zdravotní způsobilost. Myslete prosím na to, že mi postačí kopie. Originál můžete využít na další akce, prázdninové pobyty a tábory.

Ve středu jsme byli na návštěvě u deváťáků, jsou nejstarší na škole, jsou velcí, ale usměvaví. Každý žák či žákyně 9.A si vybrala prvňáčka, kterému bude v letošním školním roce dělat patrona a kterému bude pomáhat. Prvňáčci si měli zapamatovat jméno svého patrona. Někteří to skutečně bravurně dokázali!

V pátek naopak přišli deváťáci na návštěvu k nám, do naší třídy. Každý si našel svého prvňáčka, kterého potom doprovodil v průvodu školou. Ostatní žáci nás potleskem vítali za soustavného zvuku školního zvonku, aby nás přijali mezi sebe.

 

 

ČT 6.9.

V tento den bude již vyučování podle rozvrhu hodin, 4 vyučovací hodiny (do 11.40h). Program Maxík a nepovinný předmět Anglický jazyk začíná až v týdnu od 10. září, tento týden ještě hodiny nejsou. 

Děti dostaly zelenou Písanku, tu prosím podepište. Na učebnici Lili a Vili jsem jim nalepila štítek, na ten prosím také podepište. Obě učebnice obalte. (Budete ještě potřebovat následující den 3x velký obal A4 a 1x malý A5.)

Děti budou již potřebovat kufřík na VV a cvičební úbor do TV  –   boty na ven, boty do tělocvičny, tričko, mikinu, kraťasy nebo tepláky (legíny), náhradní ponožky. Prosím, aby holčičky s dlouhými vlasy měly svázané nebo spletené vlasy.

Domácí úkol najdete označený červeným puntíkem.

 

rozvrh hodin

Zveřejňuji rozvrh třídy 1.A, který jste obdrželi na první třídní schůzce.

rozvrh hodin

Uvádím zde přehled zkratek vyučovacích předmětů a jména vyučujících.

ČJ = Český jazyk (čtení a psaní)

M = Matematika

PK = Prvouka

TV = Tělesná výchova 

tyto předměty vyučuje třídní učitelka Mgr. Jitka Čalová

 

VV = Výtvarná výchova

PČ = Pracovní činnosti

na tyto předměty budou mít děti p. uč. Mgr. Vlaďku Foltovou

 

HV = Hudební výchova, učí Anna Štempáková

 

AJ = Anglický jazyk (nepovinný předmět), vyučuje Mgr. Julie Drahorádová

ST 5.9.

Ve středu si děti přinesou do školy v aktovce učebnici Lili a Vili, penál (prosím, aby v něm byly tužky a pastelky – i oranžová barva), Žákovskou knížku s vyplněnou první stránkou Údaje o žákovi a obálku “poštu” s lístečkem, který zjišťuje zájem o adaptační kurz. Přidejte svačinu a pití.

Ráno před vyučováním čekám děti (bez rodičů) ve třídě.Pokud potřebují, doprovodí je ze šatny deváťáci. Výuka končí v 10:45h (3 vyučovací hodiny).

Smývatelnou tabulku a fix objednáme dětem a bude zahrnuto do platby ze ŠOP, tak jak bylo uvedeno na seznamu pomůcek pro prvňáčky. Omlouvám se za nedorozumění.

Děti si vzorně přinášejí školní pomůcky a kufříky, prosím podepište jim je. 

info od vyučující VV a PČ

Vážení rodiče,

jmenuji se Vlaďka Foltová a budu působit a vzdělávat Vaše děti v oblasti tvoření, malování, kreslení.

Prosím Vás o obstarání základních pomůcek.

Doporučené pomůcky pro první třídu.

Do kapsáře nebo kufříku:                                                        

  1. vodové barvy, tempery, fixy, voskové pastely, tuš, pastelky, suchý pastel
  2. plochý štětec, kulatý štětec, lepidlo, modelovací hmota
  3. paletka, hadřík, pracovní oděv, noviny, špejle

      20 čtvrtek A 4, 20 čtvrtek A 3, sada barevných papírů

Poznámka: Tyto potřeby dle seznamu pomůcek opatříme dětem a uhradíme ze ŠOP. J. Čalová

      Děkuji Vám.

ÚT 4.9.

Uvádím informace na druhý školní den.

Děti se již přezují, věci si uloží v šatní skříňce, kterou si zamknou. Klíč si dají do malé kapsičky v aktovce. Můžete u mě uložit náhradní podepsaný klíč.  Kdo trefí, může jít sám nahoru do třídy.

Děti si přinesou aktovku, v ní budou mít učebnici Lili a Vili (může mít už obal a být podepsána), vybavený penál, plastovou obálku na patentku “pošta”, malá svačina ve svačinové krabičce a pití. Nezapomeňte na domácí úkol dětí – na listě se jmenovkou. 🙂

Pokud budete mít, pošlete vyplněný Dotazník pro rodiče. Postupně si mohou děti přinášet kufříky na VV a cvičební úbor. 

škola volá… PO 3. 9.

Milí prvňáčci,

v pondělí 3. září Vás čeká slavnostní den. Společně zahájíme náš první školní rok. Přijďte natěšení a s dobrou náladou, s aktovkami na zádech. Před budovou školy na Vás budou čekat paní učitelka Jitka Čalová a paní vychovatelka Anička Štempáková. Jistě nás poznáte! 🙂 

                                  

Vše dobře dopadlo, školáci přišli!

Milí rodiče,

pro Vaše děti nastává významný okamžik – vstup do školy a povinnosti školáka. Doprovoďte Vaše děti s podporou a s  úsměvem. V tento den dostanete mnoho informací a dokumentů. Uvádím je také zde, abyste je měli kdykoli k dispozici.

Základní informace pro rodiče prvňáčků

ZŠE Potřeby pro prvňáky 2018-19

Posudek-o-zdravotní-způsobilosti

navod-skolni-pokladny

žádost-o-uvolnění_1

V případě potřeby mě můžete kontaktovat na emailové adrese: jitka.calova@seznam.cz.