Žákovská knížka

Vážení rodiče,

prosím o vyplnění s. 4 v ŽK Údaje o žákovi a o nalepení kopie kartičky ZP. Dále v ŽK úplně vzadu podepište, že jste se seznámili se školním řádem. Budu vše kontrolovat v pátek.

Do té doby prosím pošlete po dětech také vyplněné formuláře Důležité informace… a Zdravotní způsobilost. Děkuji za spolupráci.

 

informace ke škole v přírodě

Milé děti, 

těšte se na školu v přírodě s tématem RYTÍŘI svatého Václava.

Vážení rodiče,

odjezd na školu v přírodě se blíží! Zveřejňuji zde veškeré důležité informace o konání školy v přírodě a seznam věcí. Je nutné, aby děti měly nalepenu kopii kartičky zdravotní pojišťovny v Žákovské knížce a platný posudek Zdravotní způsobilost. Bez těchto dokumentů nemůže nikdo z přihlášených vyjet. Prosím Vás o spolupráci, abychom toto všechno měli v pořádku připravené co nejdříve. V den odjezdu budete ještě odevzdávat Potvrzení o bezinfekčnosti, které dětem rozdám ve škole.

A informace o ŠvP 2020

B seznam věcí 2020

C bezinfekčnost 2020

Pořiďte dětem – najděte doma použité nebo levné kupte – barevné tričko bez obrázků či potisku (nejlépe bavlněné tmavší barvy) na “zničení”/ tvoření.

Doprovází nás paní vychovatelka Anička a zdravotnice. Vyjíždíme společně s 3.B – s panem učitelem Davidem a paní asistentkou Gabčou.

Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

rozvrh hodin 3.A

Zveřejňuji rozvrh hodin. rozvrh hodin

organizace prvních školních dní

Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:55 h před školou. Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu, rodiče nevstupují do budovy školy. Prosím, aby děti věděly, zda hned tento první den půjdou na oběd (v 10 h), kdo jde do školní družiny a kdo odchází domů sám (bude mít lísteček nebo na ně budete čekat před školou). Budu se na toto všechno ptát.

V středu a ve čtvrtek bude vyučování trvat 4 vyučovací hodiny. Budou probíhat třídnické práce, předávání učebnic a nadepisování sešitů. Děti si mohou přinášet další pomůcky (kufřík na VV). Již se budeme přezouvat, prosím, aby měly zámeček a klíč k šatní skříňce.

Od pátku bude probíhat vyučování dle zveřejněného rozvrhu hodin.

Od pondělí 7. do pátku 11.9. se USKUTEČNÍ plánovaná škola v přírodě. Připomínáme, že je potřeba mít platný posudek Zdravotní způsobilost (posudek ke stažení). Podrobnější informace aktuálně brzy zveřejníme. 

Plavání začíná od středy 16.9.

začátek školního roku

Milé děti,

těším se na Vás všechny po dlouhé době ve škole! Vaše třídní učitelka

Těší na Vás také nová paní vychovatelka Iveta Procházková v oddělení Broučci.

pomůcky pro 3. ročník

Prosím rodiče, aby dětem v průběhu prázdnin opatřili školní pomůcky dle následujícího seznamu. Zvláštní pozornost věnujte sešitům, většinu již znáte. (Odkaz je opět aktivní.)

pomůcky 3. třída

poděkování

Milé děti, 

moc Vám děkuji za květiny i pěkné dárky, udělaly mi radost.

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci, za obětavost a výdrž, s jakou jste zvládli svým dětem pomáhat s učením v době uzavření škol. Vážím si toho!

 

HURÁ na prázdniny!

Moji milí druháci,

už nebudou žádné úkoly! Jen jeden jediný, povinný – prázdninový: přečtěte během prázdnin nějakou pěknou knížku. Budete ji potom představovat ve čtenářském křesle.

Pokud mi chcete poslat pozdrav z prázdnin, zde je adresa: Dlouhá 33, Stará Ves 795 01.

 

Užijte si léta, sluníčka, koupání a spoustu zábavy!

Těším se na Vás v září, ve 3. třídě na viděnou!

poslední školní týden

Pro děti ze školní skupiny zveřejňuji činnosti v tomto týdnu, kdy se už neučíme.

Noste si každý den penál, svačinu a pití v batůžku.

 

PO 22.6. – dramatizace pohádky, zakládání portfólií, úklid kufříků, přinést: velkou igelitku a učebnice Český jazyk a Čítanka z domova

ÚT 23.6. – hra Space Tom, čtenářská dílna, přinést: sportovní oblečení a obuv, vlastní knížku, kterou doma děti právě čtou

ST 24.6. – hra Vsaď se, že…,  Telefonujeme, obrázek babičkám a dědečkům, přinést: pastelky a fixy v penále, mobilní telefon (pokud dovolíte)

ČT 25.6. – UčíTelka, piknik, Stavíme a hrajeme si, přinést: deku, pochutiny: něco dobrého k jídlu (sušenky, ovoce ap.) a pití, vlastní hry a stavebnice

PÁ 26.6. – rozdávání vysvědčení, přinést: desky na vysvědčení

učení PÁ 19.6.

Školáci druháci, vy doma,

vyjmenujte části dne.

V matematice procvičujte M s. 26 cv. 4, 8.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/najdi-vetrelce/pocitame.html

V českém jazyce vás čeká:  zoo uč ČJ s. 91 cv. 8 ústně a  jedna sloka básničky Prázdninová – přepis PÍS s. 36. Dodržujte verše (řádkování), pište menším písmem. Nevynechejte úkol u žárovky.

Nezapomeňte, že v neděli 21.6. je Den otců, všichni tatínci na celém světě mají svátek!