Exkurze do České televize

 Návštěvu České televize si děti užily.

Dokonce  viděly natáčení  naživo – práci herců a režiséra, kameramana. Vysílat se bude 13. 4. Planeta Jo .

Čtenářské křeslo a výtvarná díla

 Ve  VV jsme  výtvarně zachytili kapitolu – Zpívání na střeše z knihy Kocour Modroočko  a tak se pochlubíme pěkným výtvorem. 

Náš papírový kamarád Emil se posadil do čtenářského křesla. Příští týden ho děti vystřídají a přinesou si zase svoji knížku, aby nám povyprávěly, co zajímavého čtou. 

 

Učební plán do 12. dubna

 Pá  5. 4.  Exkurze do České televize. Batůžek a svačinku s sebou. Odjezd po 8 hodině. 

 Čt. 11. 4.  Divadlo   “Čtyřlístek “- pokračování    odchod od školy  v 7 : 45 h.

                   80  Kč ze ŠOP, bez učení

ČJ – opakování probraného učiva – psaní velkých písmen u vlastních jmen, místních   názvů – města, řeky, hory, adresa. 

     Diktát slov na spodobu hlásek na konci a uprostřed slova, na velká písmena. 

      Hra se slovy –  antonyma – slova opačná, synonyna – slova souznačná , slova stejného významu 

     Zápis do čtenářského listu – kniha, kterou děti přečetly doma. 

 MA – Počítáme zpaměti – tam si děti dělí a násobí dle potřeby a času – procvičování učiva,    prac. sešit –  str.  6 – 9, násobení a dělení sedmi,   obvod obrazce- čtvercová síť

PK — Jaro, květiny – opakování,  ptáci –  stálí, tažní, stavba těla, 

Masopust držíme

Masopustní veselí zavládlo ve třídě 2. A. Žáci si připravili pásmo  žertovných básní a písní, převlékli se do masek pozvali mladší spolužáky, aby si společně vysvětlili tradici spojenou s veselou náladou a taškařicemi.  Zvesela si zazpívali, nechyběla ani kobylka Klibna a tradiční koblížky neboli šišky, báby, na kterých si děti pochutnaly.   

 

Toulcův dvůr – Co dokáže voda

Jarmark a zápis ze třídních schůzek

Třídní schůzky 2. A

 

Návštěva dětí z MŠ

Předškoláci  MŠ Omská na návštěvě. 

Jarní vycházka

Poznáváme jarní květiny nejen na obrázku. Exkurze do květinářství.

 

Dotazník na web stránkách školy

Upozorňuji na dotazník, který je na web. stránkách školy. 

Vážení rodiče našich žákyň a našich žáků, předem děkujeme za  jeho vyplnění. 

Středa – Toulcův dvůr a plavání

 Ve středu 20. 3. jedeme tram. a autobusem ráno do T. dvora. 

Progam  “Co dokáže voda” je od 9- 11 h  + cesta zpět .  S sebou  batůžek, svačina, pití. 

 Plavání začíná v 11. 15 hodin.  Výuku plavání nestihneme. Vrátíme se do školy vycházkou do 12: 30 hodin. 

Jarmark od 16 hodin.  Jako prodavače  je třeba z řad dětí zajistit asi 4 žáky. 

Pokud někdo může prodávat (od 16 do 17 h.) a potom má možnost jít domů, ať se mi nahlásí. Včera se měly děti doma zeptat.