učení ČT 4.6.

Druháci,

vymyslete 5 cizích jmen dětí. Rozcvičku pro Vás připravil Olík.

V českém jazyce si řekněte 5 podstatných jmen a 5 sloves ke slovu: léto. A dejte si opakování “pro mimina”  – samohlásky, dvojhlásky v ps ČJ s. 34 cv. 1,2.

V geometrii si připomeňte prostorová tělesa a jejich názvy. Splňte příklady na měření teploty na pracovním listě.

teplota příklady

V prvouce budeme probírat Léto. Povídejte: Jaké bývá v létě počasí? Co děláme v létě? Přečtěte si o létu v uč PK s. 41 v dolní půlce stránky  a naučte se zpaměti letní měsíce. Udělejte zápis do sešitu: datum, barevný nadpis LÉTO, napište: 1. letní den = 21.6., vynechejte řádek a pod to pod sebe napište tři letní měsíce: červen, červenec, srpen a nakreslete tři letní obrázky: zmrzlinu, meloun a sluníčko.

 

 

učení ST 3.6.

Milé děti doma,

Daneček zadává rozcvičku: Jmenujte 10 barev.

V matematice  vypočítejte v M s. 20 cv. 4 příklady na násobení 8.

V českém jazyku na vás čeká opakování “pro mimina” – nadřazená a podřazená slova ps ČJ s. 35 cv. 9 (vyplňte) a v uč ČJ s. 91 cv. 10 (zde stačí ústně). Zkuste si také rozeznávat význam  slov mnohoznačných v těchto cvičeních:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07b.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07c.htm

učení ÚT 2.6.

Milí druháci, co máme dnes na práci?

Rozcvičku dnes zadává z domova Johanka: Řekněte 6 jehličnatých stromů. Poradím Vám, abyste 4 hledali v lese a ty další 2 v parku nebo zahradě jako okrasné. Je to těžké, Joška je na Vás přísná!

V matematice na naučte nazpaměť příklady: 8 . 8 = 64  a 9 . 8 = 72, ty ostatní už umíte (když si příklad otočíte). Procvičujte M s. 20 cv. 2 a M s. 21 cv. 7 (počítej jen do učebnice). Kdo chce, má tu ještě hravé počítání na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/nasobeni8priklad1.htm

V českém jazyce si procvičte čtení Na nákupups ČJ s. 37 a splňte všechny opakovací úkoly na této stránce.

dotazník pro rodiče

Tradiční dotazník, kdy rodiče mohou vyjádřit své názory a hodnocení školy, má letos tuto podobu:

Vážení rodiče,

obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy

škola v přírodě

Vážení rodiče,

plánovaná škola v přírodě se uskuteční v náhradním termínu, a sice PO 7. – PÁ 11.9. Je potřeba, aby vložená částka 2.800,-Kč zůstala v ŠOP.

výchovy 1. – 5.6.

Druháci, kdo má chuť, dejte se do toho!

TV: zacvičte si doma podle chuti, zasportujte venku na hřišti nebo se proběhněte v přírodě

VV: nakreslete obrázky do sešitu prvouky k zápisům (viz úkoly z PK v PO a ČT)

HV: Zopakujte si dechové žesťové nástroje – trubka, lesní roh, tuba, pozoun. Nástroje si poslechněte, jak zní a pozoun zkuste nakreslit.

Podle učebnice  HV s. 47 si poslechněte skladbu Žabák. https://www.youtube.com/watch?v=UpzGwC3Q-E8

 

úkoly z AJ – ÚT 2.6. a ČT 4.6.

Děti, paní učitelka posílá cvičení z angličtiny.

AJ 2A

zájem o audioknihu

Vážení rodiče,

reaguji druhou výzvou a připomínám, že učitelé naší školy namluvili Pohádky Boženy Němcové k jejímu letošnímu 200letému výročí narození. V případě zájmu o audioknihu v hodnotě 50,-Kč (bude placeno ze ŠOP) mi dejte prosím vědět do PO 8.6. Děkuji za spolupráci.

učení PO 1.6.

Moji milí,

přeji Vám krásný Den dětí! Hezky si ho oslavte… třeba Vás uvidím na fotce…

Markétčina rozcvička zní: Vyjmenujte 12 lesních zvířat.

V matematice se naučte nazpaměť násobky č. 8, k tomu si splňte M s. 20 cv. 1,3.

V psaní si přepište říkanku Slunce a vyluštěte přesmyčky v PÍS s. 32. Je zapotřebí zmenšit písmo, aby se vše, co má, vešlo na řádky. Nezapomeňte dodržovat verše. (co je na prvním řádku, musíš napsat na první řádek atd.) A pozor na úkol u žárovky! Ten taky!

V prvouce si do sešitu udělejte zápis: datum, barevný nadpis LOUKA, do prvního sloupečku napište: kopretina, zvonek, jetel a do druhého: bělásek, slunéčko, kobylka. Můžete si je prohlédnout v uč PK s. 56 dole, 60 – 61. Pod zápis nakreslete vývoj motýla.

Tuby Safari Ltd

Pomůcka pro rodiče: Po motýlím svatebním tanci a námluvách naklade samička motýla vajíčka na listy. Z vajíčka se vylíhne housenka. Říká se: čím ošklivější housenka, tím krásnější motýl. Ta žere, žere, až ztloustne a zakuklí se. Tam spí a spí a proměňuje se v motýla. Až kukla praskne, vylétne motýl.

 

učivo PÁ 29.5.

Děti doma,

kdo se dnes přihlásil pro vymýšlení rozcvičky? Hádejte! Kdybyste chtěli, můžete nám přes rodiče poslat nápad na rozcvičku a my si ji zadáme a uděláme některé ráno podle vás. Hurá do toho!

Vysvoboďte se tím, že řeknete 4 sousední státy ČR, vymyslel Matěj.

V matematice si uvědomte, co je polovina. Cvičení jsou ve STARÉM díle M s. 22 cv. 1 a cv. 3, splňte na papír úkoly podle tohoto zadání: polovina

V psaní si napište stránku v písance – hádanky PÍS s. 33. Seznamte se spojkami, které mohou spojovat dvě věty. Spojky ŽE, ABY, PROTOŽE, KDYŽ, ALE poznáte nyní na pracovním listě. Zapamatujte si, že před těmito spojkami se píše čárka. Nezapomeňte, že už znáte A, I, NEBO, ANI, před těmi se ale většinou čárka nedělá. souvětí a spojky