nová rubrika: Týdenní plány učiva

Vážení rodiče,

ráda bych Vás upozornila,  že v záložce Třída na naší třídní webové stránce naleznete složku Týdenní plány učiva, kde můžete sledovat, co se daný týden ve škole učíme. Když dítě chybí, můžete vidět  přehled probíraného učiva z jednotlivých hlavních předmětů a naleznete zde také uvedené stránky a cvičení v pracovních učebnicích k doplnění. Určitě toto využijte v době nepřítomnosti dítěte.

Musím upozornit na pozdní příchody žáků do vyučování, je potřeba, aby děti byly ve škole včas – nejpozději v 7.50h, protože po přípravném zvonění v 7.55h mají být již na svém místě a s připravenými pomůckami. Pozdní příchody zapisuji do Žákovské knížky. Děkuji za pochopení.

Školní parlament

Ve škole působí Školní parlament, což je seskupení žáků – 2 zástupců z každé třídy, které se 1x měsíčně schází ve sborovně s vedením školy. Společně vymýšlí nápady, jak zlepšit vzájemné soužití na škole a pořádá také některé školní akce.

Za naši třídu jsme nominovali Matěje a Valču, náhradnicí byla zvolena Sandra. Věřím, že svou úlohu zvládnou,  že budou na parlamentu bedlivě poslouchat, zapamatují si a přinesou ze schůzky důležité informace k nám třídy. 

Žákovská knížka

Děkuji za vyplnění  první stránky “Údaje o žákovi”. Do konce září ještě prosím dolepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny, kdo ještě nemá. Prosím, abyste vzadu  v žákovské knížce na poslední straně doplnili číslo šatní skříňky Vašeho dítěte. Můžete již také opsat rozvrh hodin na zadní zelenou stranu do tabulky. Vzadu pod školním řádem podepište, že jste se s ním seznámili, toto je opravdu nutné. Děti mají na poslední stránce za obalem třídní pravidla, která budeme ve škole dodržovat, také je podepsaly. Prosím nevyndávejte je, nechejte je tam, budeme s nimi dále pracovat.

Do Žákovské knížky zatím děti za povedené a zvládnuté úkoly sbírají razítka a samolepky, přibudou také jedničky. Prosím, abyste vždy každý týden stránku dole podepsali. Děkuji.

Prosím respektujte informaci, že Žákovská knížka bude obalena průhledným obalem. Děkuji za spolupráci.

vybavení penálu

Prosím, aby děti měly v penále vždy 2 – 3 ořezané měkké tužky, kdyby se jim jedna zlomila, aby si hned mohli vyměnit za jinou. Do penálu jim přibudou také 2 fixy na stírací tabulku, prosím, aby nosily také oba dva ze stejného důvodu. Když jim pak nějaký dopíše, prosím dokupte.

Je nutné, aby děti měly pastelky všech následujících barev: žlutá, oranžová, červená, hnědá, modrá, zelená a černá. Prosím o každodenní kontrolu, denně je prosím ořežte.

Nedávejte dětem, prosím do penálu barevné fixy, těmi v pracovních učebnicích na pracovních listech nepracujeme. Mohou je tam mít k pastelkám na kreslení ve družině. Ovšem neměly by nahrazovat pastelky.

zájmové kroužky

V naší škole je pestrá nabídka  zájmových kroužků pro děti. Určitě jim některý vyberte, ale nepřehánějte to, aby nebyly zbytečně přetěžovány. Odpoledne by si měly především odpočinout.

Některé nabízí vychovatelé školní družiny – Výtvarka, tvořivé Korálkování, stolní tenis, pohybový Děti na startu aj. Jejich rozvrh naleznete zde: http://sd.tridy.zseden.cz/.

Další nabídku donesly děti domů na modrém papíru, placené kroužky provozuje ve škole Agentura Kroužky. Přihlásit na ně děti můžete také takto: https://www.krouzky.cz/nove-prihlaska/nove-online-prihlaska.

Děti také přinesly nabídku kroužku Šachy a Jógy s Ogy. Zde je leták pro kroužek Matematického Šikuly.

MŠ_prihlaska

V hodině tělesné výchovy si dnes děti mohly vyzkoušet pozemní hokej, lísteček s přihláškou SK Slavia přinesly děti v “poště”.

plán akcí – září

Zveřejňuji akce třídy, které jsou plánované na měsíc září.

PO 3.9. v 8.15h  slavnostní zahájení školního roku, první školní den, 9h třídní schůzka pro rodiče

PÁ 7.9. v 9.40h první zvonění

do PÁ 14.9. přinášení pomůcek, odevzdávání dokumentů, registrace a platba v ŠOP

PO 24.9. výlet do zoo (s 9.A)

ST 26.9. fotografování třídního kolektivu (9.40 – 10h) upraveno

ST 26.9. v 17h třídní schůzka (kdo se nemůže zúčastnit, prosím napište mi na email)

PÁ 28. 9. státní svátek

první zvonění PÁ 7.9.

Vyučování probíhá podle rozvrhu školních hodin, o velké přestávce se uskuteční první zvonění. Ostatní žáci školy na chodbách vytvoří špalír, kterým prvňáčky provedou patroni – deváťáci a projdou tak školou.

Prosím o obalení dalších učebnic.

Jsem ráda, že odevzdáváte potvrzení od lékaře Zdravotní způsobilost. Myslete prosím na to, že mi postačí kopie. Originál můžete využít na další akce, prázdninové pobyty a tábory.

Ve středu jsme byli na návštěvě u deváťáků, jsou nejstarší na škole, jsou velcí, ale usměvaví. Každý žák či žákyně 9.A si vybrala prvňáčka, kterému bude v letošním školním roce dělat patrona a kterému bude pomáhat. Prvňáčci si měli zapamatovat jméno svého patrona. Někteří to skutečně bravurně dokázali!

V pátek naopak přišli deváťáci na návštěvu k nám, do naší třídy. Každý si našel svého prvňáčka, kterého potom doprovodil v průvodu školou. Ostatní žáci nás potleskem vítali za soustavného zvuku školního zvonku, aby nás přijali mezi sebe.

 

 

ČT 6.9.

V tento den bude již vyučování podle rozvrhu hodin, 4 vyučovací hodiny (do 11.40h). Program Maxík a nepovinný předmět Anglický jazyk začíná až v týdnu od 10. září, tento týden ještě hodiny nejsou. 

Děti dostaly zelenou Písanku, tu prosím podepište. Na učebnici Lili a Vili jsem jim nalepila štítek, na ten prosím také podepište. Obě učebnice obalte. (Budete ještě potřebovat následující den 3x velký obal A4 a 1x malý A5.)

Děti budou již potřebovat kufřík na VV a cvičební úbor do TV  –   boty na ven, boty do tělocvičny, tričko, mikinu, kraťasy nebo tepláky (legíny), náhradní ponožky. Prosím, aby holčičky s dlouhými vlasy měly svázané nebo spletené vlasy.

Domácí úkol najdete označený červeným puntíkem.

 

rozvrh hodin

Zveřejňuji rozvrh třídy 1.A, který jste obdrželi na první třídní schůzce.

rozvrh hodin

Uvádím zde přehled zkratek vyučovacích předmětů a jména vyučujících.

ČJ = Český jazyk (čtení a psaní)

M = Matematika

PK = Prvouka

TV = Tělesná výchova 

tyto předměty vyučuje třídní učitelka Mgr. Jitka Čalová

 

VV = Výtvarná výchova

PČ = Pracovní činnosti

na tyto předměty budou mít děti p. uč. Mgr. Vlaďku Foltovou

 

HV = Hudební výchova, učí Anna Štempáková

 

AJ = Anglický jazyk (nepovinný předmět), vyučuje Mgr. Julie Drahorádová

ST 5.9.

Ve středu si děti přinesou do školy v aktovce učebnici Lili a Vili, penál (prosím, aby v něm byly tužky a pastelky – i oranžová barva), Žákovskou knížku s vyplněnou první stránkou Údaje o žákovi a obálku “poštu” s lístečkem, který zjišťuje zájem o adaptační kurz. Přidejte svačinu a pití.

Ráno před vyučováním čekám děti (bez rodičů) ve třídě.Pokud potřebují, doprovodí je ze šatny deváťáci. Výuka končí v 10:45h (3 vyučovací hodiny).

Smývatelnou tabulku a fix objednáme dětem a bude zahrnuto do platby ze ŠOP, tak jak bylo uvedeno na seznamu pomůcek pro prvňáčky. Omlouvám se za nedorozumění.

Děti si vzorně přinášejí školní pomůcky a kufříky, prosím podepište jim je.