Škola v přírodě

 Na školu v přírodě do Střelských Hoštic odjíždí v pátek 10. 5. čtrnáct dětí ze 2. A.  Obědy jsme dětem odhlásili. 

4 žáci budou chodit do 2. B.   Nebudou mít AJ. Vyučování končí v 11: 40 a v pátek

ve 12: 35 hodin. Oddělení ŠD dám vědět. 

Sraz je v 8 hodin před školou a odjezd v 8: 30 h.

Nezapomeňte mi před odjezdem odevzdat podepsanou bezinfekčnost, případně podepsané léky s dávkováním.  Zdravotnice je Lucie Čalová.

Telefonní číslo, na které se v případě nutnosti dovoláte  je 723 930 380.

Nejlépe kolem 20 hodiny. Zprávy o průběhu budu podávat na web stránkách třídy. O dojezdu se dozvíte  na web. stránkách školy. 

Děti jsou ubytované v chatkách, vzhledem k předpovědi počasí volte  teplejší pyžama a vhodnou obuv v případě deště (na jídlo a aktivity přecházíme do budovy). 

 

 

 

 

 

Rodičovská kavárna

Zveme všechny příznivce školy na Rodičovskou kavárnu, která se bude konat 14. května od 17:00 hod. ve sborovně.

Kromě dobré kávy se budeme bavit o Ekoškole a badatelské výuce.   Pracovní tým Člověk a příroda

Plán učiva

 V pátek 3. 5. jdeme do Toulcova dvora na program Lesní království . 80 Kč ze ŠOP. 

 MA a ČJ   stále procvičujeme dosud probrané učivo. 

 

Matematika u rybníka

Měření u rybníka se vydařilo. Prakticky jsme se učili zacházet s metrem. Měřili jsme délku, šířku , výšku lavičky, délku kroku i stínu. Každý si zkusil naměřit obvod stromu. Také jsme poznávali stromy i rostliny, opakovali český jazyk. 

 

Matematika a prvouka u rybníka

 Ve čtvrtek  nás čeká krásné počasí. Vypravíme se na vycházku  a budeme  mít matematiku u Hamerského rybníka – praktické měření. Budeme pozorovat jarní přírodu. S sebou sport. oblečení, batůžek, svačinu,  propisku,  metr – např. skládací, svinovací, krejčovský.

Kdo má, může s sebou vzít malou lupu.   

Popřípadě  malou finanční částku na útratu.   Vrátíme se v 11: 40 hod. 

Plán učiva:   Opakujeme učivo  na testy z Čj a MA . 

Veselé Velikonoce

 

    Přeji všem žáků pěkné sluneční  prázdniny  a příjemně prožité velikonoční svátky. 

 Připravovali jsme  se na Velikonoce a upekli a ozdobili si perníčky, vysvětlili si význam svátků a děti si odnesly domů zbylé výrobky.

 Připravovali jsme se také na opakovací testy z probraného učiva, které nás čekají. Obojí jsme zvládli. 

 

Škola v přírodě Střelské Hoštice

Vážení rodiče,

připomínám vložení částky 1.700,-Kč do školní on-line pokladny za školu v přírodě. Připomínám, že platba by se měla strhnout již ve ST 10.4.  

V příloze  jsou pokyny ke škole v přírodě a  doporučený seznam věcí 

Program:  letos navštívíme Pohádkovou chalupu Mlázovy, ranč,  přírodovědnou stanici v Horažďovicích , akqapark a vorařské muzeum. Sportovní aktivity, táborák, diskotéka, karneval, příp. program dle nabídky školy v přírodě.

V den odjezdu odevzdat  podepsanou bezinfekčnost. 

A informace o ŠvP (2) B seznam věcí (2)

Učební plán

  Učební plán 15.  – 18. 4

dopsat sebehodnocení v ŽK

Opakujeme probrané učivo z ČJ i MA – skupinová práce , pracovní listy

Do 22. 4. přinést obrázek nějakého domu – budeme popisovat a vyprávět, kdo v něm bydlí, volné psaní

 ČJ – naučit se nějakou velikon. koledu – děti mají v sešite  čtení 

 Do 25. 4. napsat čtenářský list o knize, kterou děti přečetly doma nebo ji čtou. 

PK- test na znalost květin, rozlišení ptáků  ( děti si vyráběly miniknížku s obrázky květin) 

        zjistit nějakou zajímavost o vybraném ptáku – práce s encyklopedií, atlasem 

 Přinést si krabičku na výrobky .   

 Pomůcky do PČ – rolička, ústřižky látek, lepidlo     18. 4. velikonoční prázdniny 

Foto z akci

 

 

 

Třídíme odpad – Tonda obal

V pracovních činnostech  šijeme. 

Divadlo –  muzikál  O princezně, která ráčkovala,

                                   Velké dobrodružství Čtyřlístku

                                   a velikonoční trhy na nám. Míru 

Opakování učiva

 Opět jsme zašli do počítačové učebny, abychom si procvičili pravopis a matematiku.  Např. na stránkách www.skolakov.eu, www.onlinecviceni.cz.

Jsou tam různá cvičení např. na doplňování párových souhlásek,  slova opačná, souznačná, slovní druhy aj.   V MA mohou děti  na stránky 3. tř., kde je násobilka 6 a 7 – hravou formou, pexeso apod. 

PČ – přinést do 14 dnů  roličku od papír. utěrek a malé ústřižky látek- budeme vyrábět čarodějnici. 

 Napíšeme sebehodnocení v ŽK.  Prosím, zkontrolujte dětem  pomůcky a sešity. Stále mnohým něco chybí. Špatně se pak pracuje. Pravítko,  funkční pero, lepidlo, barevné centropeny, děti mají dopsané sešity…  Děkuji za spolupráci. 

Ve čtvrtek 11. 4. jdeme do divadla, odchod od školy v 7: 45 h.  Bez učení. Po divadle  zřejmě navštívíme  velikonoční jarmark na náměstí.