učivo PÁ 12.6.

Školáci doma,

dnes nám nad střechou školy proletěl záchranářský vrtulník. Určitě letěl do nemocnice. Proto řekněte 5 nemocí a 5 úrazů.

V matematice počítejte rozdíl čísel M  22/5, 23/2, 23/6.

V psaní si přepište hádanky v PÍS s. 35 (splňte celou stranu). U přepisu vět musíte zmenšit písmo!

rozdávání vysvědčení – 26.6.

Vážení rodiče,

zveřejňuji odkaz s informacemi o  předávání vysvědčení na konci školního roku.

Vysvědčení

Mé stanoviště na školním hřišti bude u beach volejbalového hřiště.

pozdrav z domova

Johanka zdraví všechny spolužáky. Pracuje z domova, cvičí a posílá úkoly.

učivo ČT 11.6.

Milé děti doma,

vyjmenujte 5 lesních stromů a 5 zvířat z lesa, vymyslela Terezka. My už jsme se vysvobodili a pracujeme.

V geometrii spočítejte příklady a splňte úkoly na měření objemu.  objem příklady

V českém jazyce uč ČJ s. 92 cv. 14, 17 ústně zdůvodňujte pravopis párových souhlásek.

V prvouce máme dnes téma Pole, není v učebnici. Proto si přečtěte a prohlédněte  první stranu na pracovním listě – polní plodiny a živočichy na poli. Dva úkoly na druhé straně vyplňte. Prohlédněte si vývoj včely (jen prohlédněte!, né že to někdo bude chtít kreslit!?) na tomto obrázku. Do sešitu si napište datum, barevný nadpis POLE a napište do 1. sloupce: obilí,  řepa, brambory, do 2. sloupce: hraboš, káně, zajíc. Nakreslete si slunečnici, včelu a slunéčko sedmitečné.   

POLE

Vývoj včely | Včela, Baby tips, Včela medonosná

učivo ST 10.6.

Děti doma,

zacvičte 5 různých cviků, každý opakujte 5x. Toto pro Vás vymyslel Olík.

V českém jazyce si udělejte opakování ps ČJ s. 36

Vyřešte v matematice slovní úlohy s více početními výkony M 16/1, 18/3, 30/4.

učivo ÚT 9.6.

Milé děti,

rozcvička je tu a dnes skutečně sportovní od Erika: 10 dřepů, 10 kliků a 10 angličáků.

V psaní si splň úkoly z básničky Rok v PÍS s. 34 (napište celou stránku). Zmenši písmo a splň i úkol u žárovky.

V matematice si vyřešte početní tabulky na násobení 8 – M s. 21 cv. 6 a s. 23 cv. 4.

vyzvednutí školních věcí – 12.6. nebo 19.6.

Vážení rodiče,

pokud jste tak ještě doposud neučinili, máte možnost v PÁ 12.6. nebo v PÁ 19.6. od 8 do 12h vyzvednout dětem věci ze šatní skříňky. Nechejte ji potom prosím otevřenou a bez zámku. Děkuji za spolupráci.

úkoly z AJ – ÚT 9.6. a ČT 11.6.

Školáci, procvičujte angličtinu. 

AJ 2.A

učivo PO 8.6.

Děti,

dnes bychom odjížděli užívat si do školy v přírodě. Ale nebuďte smutné, pojedeme jindy (v září).

V matematice si spočítejte příklady s více čísly M s. 21 cv. 2 a 5.

Ve čtení si přečtěte říkanku v uč ČJ s. 73 cv. 1abc.

V prvouce si procvičte jednotlivá Roční období, splňte si k tomu 4 úkoly na pracovním listě. Měli byste umět bez pomůcky přiřadit jednotlivé měsíce k ročním dobám.

roční doby, měsíce

 

učení PÁ 5.6.

Děti ve svých domovech,

v souvislosti v barvami se Vás i dětí tady ve škole ptám: Jaké jsou to barvy – tyrkysová, purpurová, okrová a nachová?

V matematice si připomeňte písemné počítání (pod sebou) v příkladech M s. 21 cv. 3. Uvědomte si, co je čtvrtina v tomto zadání. čtvrtina

V psaní si napište 2. sloku říkanky Letní v  PÍS s. 40. Zmenšete písmo a dodržujte řádky. V českém jazyce si procvičte DYTYNY a DITINI ve slovech.

http://cviceni.testy.sweb.cz/MT/MT104.htm

http://cviceni.testy.sweb.cz/MT/MT105.htm