balení a odjezd na ŠvP

Rodiče,

sbalte dětem podle plánu. Nezapomeňte přibalit barevné bavlněné tričko na rytířský oblek. Opravdu jim sbalte i plavky, nějaké kraťasy a naopak i nějakou bundu.

Žádné učení jim nedávejte, postačí vybavený penál, nůžky, lepidlo na papír a blok. Připravte jim obálku se známkou nadepsanou Vaší adresou. 

U autobusu budu vybírat potvrzení o bezinfekčnosti (děti dostaly dnes), případné léky a “poštu”. Do autobusu připravte dětem roušku.

Kdyby cokoli, pište, volejte.

platby v ŠOP

Vážení rodiče,

během měsíce září je nutné, aby žáci měli ve školní pokladně k dispozici tyto finanční částky na uskutečnění plateb:

a) 1. pololetí školní družiny (září – prosinec) 1.600,-Kč

b) třídní fond (TF) na 1. pololetí 300,-Kč

Děkuji za spolupráci.

výuka angličtiny

V letošním školním roce mají žáci Anglický jazyk již jako povinný vyučovací předmět 3x týdně. Budou rozděleni do 3 skupin a přiděleni k vyučujícím: p. uč. Drahorádová, p. uč. Svobodová a p. uč. Zahradníček.

Kdo bude ve které skupince se dozví zítra a budou to mít poznačeno také v ŽK.

Žákovská knížka

Vážení rodiče,

prosím o vyplnění s. 4 v ŽK Údaje o žákovi a o nalepení kopie kartičky ZP. Dále v ŽK úplně vzadu podepište, že jste se seznámili se školním řádem. Budu vše kontrolovat v pátek.

Do té doby prosím pošlete po dětech také vyplněné formuláře Důležité informace… a Zdravotní způsobilost. Děkuji za spolupráci.

 

informace ke škole v přírodě

Milé děti, 

těšte se na školu v přírodě s tématem RYTÍŘI svatého Václava.

Vážení rodiče,

odjezd na školu v přírodě se blíží! Zveřejňuji zde veškeré důležité informace o konání školy v přírodě a seznam věcí. Je nutné, aby děti měly nalepenu kopii kartičky zdravotní pojišťovny v Žákovské knížce a platný posudek Zdravotní způsobilost. Bez těchto dokumentů nemůže nikdo z přihlášených vyjet. Prosím Vás o spolupráci, abychom toto všechno měli v pořádku připravené co nejdříve. V den odjezdu budete ještě odevzdávat Potvrzení o bezinfekčnosti, které dětem rozdám ve škole.

A informace o ŠvP 2020

B seznam věcí 2020

C bezinfekčnost 2020

Pořiďte dětem – najděte doma použité nebo levné kupte – barevné tričko bez obrázků či potisku (nejlépe bavlněné tmavší barvy) na “zničení”/ tvoření.

Doprovází nás paní vychovatelka Anička a zdravotnice. Vyjíždíme společně s 3.B – s panem učitelem Davidem a paní asistentkou Gabčou.

Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

rozvrh hodin 3.A

Zveřejňuji rozvrh hodin. rozvrh hodin

organizace prvních školních dní

Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:55 h před školou. Vyučování potrvá 1 vyučovací hodinu, rodiče nevstupují do budovy školy. Prosím, aby děti věděly, zda hned tento první den půjdou na oběd (v 10 h), kdo jde do školní družiny a kdo odchází domů sám (bude mít lísteček nebo na ně budete čekat před školou). Budu se na toto všechno ptát.

V středu a ve čtvrtek bude vyučování trvat 4 vyučovací hodiny. Budou probíhat třídnické práce, předávání učebnic a nadepisování sešitů. Děti si mohou přinášet další pomůcky (kufřík na VV). Již se budeme přezouvat, prosím, aby měly zámeček a klíč k šatní skříňce.

Od pátku bude probíhat vyučování dle zveřejněného rozvrhu hodin.

Od pondělí 7. do pátku 11.9. se USKUTEČNÍ plánovaná škola v přírodě. Připomínáme, že je potřeba mít platný posudek Zdravotní způsobilost (posudek ke stažení). Podrobnější informace aktuálně brzy zveřejníme. 

Plavání začíná od středy 16.9.

začátek školního roku

Milé děti,

těším se na Vás všechny po dlouhé době ve škole! Vaše třídní učitelka

Těší na Vás také nová paní vychovatelka Iveta Procházková v oddělení Broučci.

pomůcky pro 3. ročník

Prosím rodiče, aby dětem v průběhu prázdnin opatřili školní pomůcky dle následujícího seznamu. Zvláštní pozornost věnujte sešitům, většinu již znáte. (Odkaz je opět aktivní.)

pomůcky 3. třída

poděkování

Milé děti, 

moc Vám děkuji za květiny i pěkné dárky, udělaly mi radost.

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci, za obětavost a výdrž, s jakou jste zvládli svým dětem pomáhat s učením v době uzavření škol. Vážím si toho!