rychlé info

Páteční vycházku jsme neuskutečnili kvůli počasí, zkusíme tedy tematické učení venku ve čtvrtek. 

Učivo: ČJ – pravidelné čtení z  vlastní knížky doma

                    V pátek – přinést knihu přečtenou o prázdninách – “Čtenářské křeslo”

                    Znalost abecedy pamětně, řazení slov podle abecedy 

                    Slabika, slovo , dělení slov,  věta – druhy vět : oznamovací , tázací, rozkazovací , přací 

                    Písmeno, hlásky, dělení hlásek – samohlásky  a souhlásky 

                   Prac . sešit: 

         Matematika: opakování prostředí – Pyramidy, Hadi, Vrať čísla neposedy, Autobus, šipkový zápis. parkety 

                                 Nově – děda Lesoň

                                Procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20, hbitě rozklad desítky, slovní úlohy o x více, méně 

                  Prac. sešit: 

                    geometrie – obrazce, tělesa – pojmenovat , měření délky

           Prvouka : poznávání stromů – jehličnaté , listnaté, plody, houby 

                              Naše republika  – projekt: vlajka, státní symboly , hymna

Tvoříme pravidla naší třídy

Nepovinný AJ

 Na hodiny Aj se přihlásily všechny děti – seznam a rozdělení na skupiny – viz příloha.

Nepovinný AJ Seznam žáků

Prvotní informace

Informace 

Rozvrh hodin – viz příloha.  Nepovinný  AJ  vyučuje paní uč. Buňková, děti  se rozdělí na 2 skupiny  –  pondělí a  úterý od 12: 45 – 13: 30.  Zahájení až druhý týden od 10. 9.

Číslo šatní skříňky dostanou děti přidělené – nebudou vedle sebe, ale po celé šatně. Zapsáno vzadu v ŽK.

V úterý pošlu po dětech informační dotazník. Prosím vyplňte  a vraťte co nejdříve zpět. Dále je třeba vyplnit ŽK,  vlepit kopii kartičky ZP na 1. straně a doplnit podpis rodičů, seznámení se školním řádem. Děkuji. 

Zdravotní způsobilost, kterou jste podepsanou lékařem odevzdávali vloni, má platnost 2 roky. 

Pracovní sešity do ČJ, MA a AJ hradí škola, ale ještě si budeme něco dokupovat do matematiky (násobení) a sešity na psaní  ) čtení, diktáty , ČJ,  MA prvouka

Do třídního fondu, prosím  do ŠOP zaslat 300 Kč. Nezapomeňte na další platbu – ŠD, plavání aj.   

Třídní schůzky jsou v plánu 26. 9. Ředitelské volno: 5. 10.  – volby  a v pátek 26. 10. před podzimními prázdninami ( 29. a 30. 10. 2018)

Přeji všem hladký vstup do nového školního roku. tř. učitelka 

  Rozvrh hodin                              

školní rok 2018/ 2019

školní pomůcky

 Milí žáci druháci !

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, užijte si poslední dny a připomínám, že nový školní rok zahájíme 3. září v 7: 55 hod před školou. Žáci nemusí mít aktovky ani přezůvky, vyučování končí v 8: 45 hodin. Je třeba , aby děti věděly, kdo půjde ten den do ŠD a  na oběd.

S ostatními počítám, že budou chodit na obědy od úterý 4. 9.  Informujte děti, musím nahlásit vedoucí šk. jídelny počet hned v pondělí. 

V úterý si žáci přinesou aktovku, přezůvky, zámek na šatní skříňku, penál a zpět do školy donesou obalenou jednu učebnici ČJ a čítanku. Dostali na konci roku dvojmo. V úterý  proběhnou  třídnické práce , další dny bude vyučování  podle rozvrhu, který zveřejním. 

Nově nastupující žáci učebnice dostanou v úterý.     V příloze najdete seznam šk. potřeb a pomůcek. 

Na všechny se těší třídní učitelka Jana Šumberová 

rozloučení před prázdninami

Děkujeme za finanční příspěvky sponzorů – rodičů za běh Run end help. naše třída vybrala 4 200 Kč. Předáme nadaci La vida – Život v kufříku a 1200 Kč věnujeme do nadačního fondu naší školy. Všechny děti si odnesly ze školy učebnice do 2. třídy – 2x čítanku, ČJ, AJ, PK a HV . V září dostanou pracovní sešity.  Ponechejte si do matematiky číslice, budeme je potřebovat.  

Děkuji za milé dárečky a květiny, které mi děti předaly. Moc potěšily.

Přeji všem krásné prázdniny a v září se budu těšit na  děti druháčky.    

 

Poslední týden

Prosím, dejte dětem větší igelitky, aby si mohly odnést všechny věci ze školy .

Vše  si odnést  i ze š. skříňky, nechat  ji otevřenou, prázdnou. V pondělí předáváme. V posledním týdnu se již děti nepřezouvají.

Náhradní zámek , který je ve ŠD dostanou děti také domů, příští rok budeme mít skříňky jinde.

Páteční  vycházka kolem Hostivařské přehrady se vydařila , pochvala dětem, všechno zvládly. Poznávali jsme stromy, sledovali přírodu v lesoparku a na přehradě,  pohráli si na hřišti.

 V pondělí – batůžek, penál ŽK. Podle počasí – práce ve třídě, příp. krátká vycházka. 

V ŽK jsme si začali psát sebehodnocení, někdo nemá dopsanou celou stránku. Prosím přes víkend doplnit podle svého uvážení. 

V úterý proběhne druhy termín běhu Run end help. Děti přijdou ve sportovním oblečení ( + náhradní tričko  na převlečení). Peníze za uběhnutá kola , prosím, pošlete po dětech ve středu nebo ve čtvrtek. Částku podle Vašeho uvážení.  Děkujeme . Finanční obnos spojíme se třídou Žabičky a 3. A  a pošleme nadačnímu fondu La vida ” Život v kufříku”.

Vysvědčení se vydává v pátek  první hodinu. Pokud někdo bude chybět, mohou si rodiče vyzvednou pak v kanceláři školy během prázdnin. Dříve než v pátek nelze vysvědčení vydat. Dejte dětem pevnější desky ( v igelitové košilce je dostanou , ale to je málo), půjdou s tím na hřiště. Páteční oběd odhlaste dětem, které již nepůjdou do ŠD.

V 8: 45 h doprovázíme my prvňáci deváťáky na hřiště školy, kde se s žáky rozloučíme. Děti tedy můžete vyzvednout v 9: 30 na hřišti  školy. Pro děti ve ŠD je oběd dříve – studený obložený talíř.

Děkuji za spolupráci a věřím, že v klidu zvládneme poslední dny školního roku. Tř. učitelka   J. Šumberová

 

 

Dopravní hřiště

Ve středu 13. 6. hned ráno v 8: 00 odcházíme ze šatny na hřiště. Další hodiny se učíme.

V pátek 15. 6. zkusíme naplánovat vycházku k Hamerskému rybníku, ať děti nosí batůžek, sportovní obelčení, drobné kapesné.
Učení si už necháváme ve škole.

19. 6. bude ve škole Den naruby, ale naše třída jde na dopravní hřiště – sport. oblečení,vvhodná obuv, helma cyklistická (kdo má) a batůžek, svačina.

Informace

Dobrý den,

jelikož se na příští týden omlouvá z výuky několik žáků, odneseme si raději věci ze školy co nejdříve.
Ty děti, které již 18. 6. nepřijdou, si odnesou tento týden do pátku vše – ručník, TV, Kufřík s VV, výkresy, přezůvky. Vyklidí šatní skříňku v pátek Dávejte jim velkou igelitku a postupně si do pátku odnesou.

Všechny ostatní děti si také přinesou několikrát igelitku – teď ve středu dostanou výkresy a příští týden kufřík. TV si odnesou příští pátek .

V posledním týdnu se děti nepřezouvají, šatní skříňku vyklidí a předáváme ji prázdnou panu školníkovi dne 25. 6.

V posledním týdnu není plavání ani nepovinná angličtina.

Učebnice do 2. třídy budou děti dostávat 27. 6. – je třeba přinést aktovku! Podepíšeme si ve škole.

Předání vysvědčení je v pátek 29. 6. první hodinu. Poté jdou prvňáci vyprovázet deváťáky na hřiště školy, kde se s nimi rozloučí. Takže vyučování bude končit kolem 9: 30 hod na šk. hřišti

29. 6. je ŠD i dřívější oběd. Prosím, pak nahlásit, kdo bude zůstávat ve ŠD.

Seznam pomůcek do 2. třídy zveřejním včas. Určitě si ale děti ponechají sadu číslic 1- 20 ( nemusí již být v deskách, stačí do gumičky. a doplňky do MA , které měly v krabičce ( peníze, tvary…) budeme potřebovat i v příštím šk. roce.

Pokud bude hezké počasí, můžeme chodit na venkovní bazén Slávie plavat.
50 Kč, batůžek, dvoje plavky ( převlékáme se do suchých , když vylezou z bazénu, ručník, pantofle k vodě, přip. drobné kapesné . Dám vždy vědět podle počasí.

Příští pátek podle počasí plánujeme vycházku kolem přehrady. Vrátíme se do 12: 15 hod. Upřesním.

Run end help

Ve středu 13.6. od 8 hod se uskuteční na atletickém ovále běh Run end Help pro dobrou věc, ale i pro své zdraví.
Děti si vyberou svého sponzora ( maminku, tatínka, babičku …. ) a domluví se s ním, kolik mu zaplatí za 1 uběhnuté kolo na stadionu Slávie.( 5, 10 Kč).Více informací je na letáčku, který mi po dětech vráťte zpět. Sraz ve třídě ve sportovním oblečení. Vybranou částku věnujeme nadaci LA VIDA – Život v kufříku. Děkuji.