Týdenní plány učiva:

výchovy 25. – 28.1.

V tomto týdnu zakončujeme první pololetí školního roku, podobně jako poločas v utkání. Zaměříme se tedy na sport i v úkolech z výchov.

TV – ZIMNÍ SPORTY, RADOVÁNKY NA SNĚHU, HRY VENKU– každý si splní podle možností alespoň něco, na sněhu: lyžování, bobování, sáňkování, válení ve sněhu, koulování, stavění sněhuláka, stavba iglú, hod sněhovou koulí na cíl nebo beze sněhu: procházka, proběhnutí venku

HV – NÁRODNÍ HYMNA – Poslechni si českou hymnu, která se hraje, když některý náš sportovec nebo tým zvítězí. Poslouchej, kde zpívá MUŽSKÝ HLAS a kde je slyšet ŽENSKÝ HLAS.

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

VV – SPORTOVEC – nakresli postavu v pohybu, vyber sportovce, který provozuje nějaký zimní sport (lyžař, krasobruslařka apod.)

PČ – MEDAILE – vytvoř medaili z jakékoli materiálu (z modelíny, z kartonu, z látky apod.)

probírané učivo 25. – 28.1.

úkoly během celého týdne 25.  – 28. 1.

ČÍT s. 61 – 65 Nalezenec – čtení si rozložte do několika dnů

PÍS s. 3 Únor – přepis básně, zimní měsíce, zimní sporty

 

PONDĚLÍ

ČJ (videohodina v 9h) vyjmenované slovo MÝT a slova příbuzná prezentace + sešit ČJ školní a  https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/my2.htm

M (videohodina v 10h, 10.30h 11h) pamětné sčítání a odčítání do 1 000 (stovky a desítky, stovky a jednotky) žlutá uč. M2 s. 12 cv. 18,19,20

PK (samostatně) Reklama – úkol do sešitu PK do Teams

 

ÚTERÝ

AJ (videohodina v 8h) sk. p. uč. Drah –  nábytek, předložky místa; sk. p. uč Svob – I have got…, Numbers 1-20 – opakování, Části tela, Bezpečnost na silnici, dokočit lekci 5

ČJ (videohodina v 10h) číslovky uč ČJ s. 90 ústně + ps ČJ s. 58 cv. 1,2,4

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm

M (samostatně) slovní úlohy na sčítání a odčítání žlutá uč. M2 s. 12 cv. 21,22,23 a s. 13 cv. 26,27 + sešit M školní do TEAMS                                                                                                                     

STŘEDA

M (videohodina v 9h) kružnice, kruh žlutá uč. M2 s. 35 a ps M2 s. 2 cv. 11,12

PK (videohodina v 10h) Projevy života, živé organismy uč PK s. 36 + sešit PK                          

ČJ (samostatně) poznávání číslovek ps ČJ s. 58 cv. 3, 5, celou stránku vyfotit do TEAMS

ČJ (samostatně) procvičování slovních druhů

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni6.html

 

ČTVRTEK

ČJ (videohodina v 9h, 9:30h, 10h) PÍS s. 3 odevzdat do Teams , opaky: mýt x MÍT, myla-milá-Míla, myčky x míčky uč ČJ s. 56 cv. 2 + žlutý rámeček, zdůvodňování yi po B, L uč ČJ s. 52 cv. 2a

M (samostatně) přednost početních výkonů, nerovnice ps M1 s. 14 cv. 8 + s. 18 cv. 9 + s. 29 cv. 5

AJ (videohodina v 11.50h) sk. p. uč. Drah –  nábytek, předložky místa; sk. p. uč Svob – have got…, Numbers 1-20 – opakování, Části tela, Bezpečnost na silnici, dokočit lekci 5

 

PÁTEK – pololetní prázdniny

výchovy 18. – 22.1

Tento týden bude tématem Dášeňka Karla Čapka. Vzpomínáte si, jak jsme vloni v den vysvědčení hledali Čapkovu vilu? Když jsme ji našli, pamatujete, jak jsme nakukovali do zahrady, kde běhala Dášeňka? Ve škole jsme si také na fotografiích prohlíželi, jak to u Čapků vypadalo uvnitř. Víme, že tam vzniká muzeum. Možná si někdo vybaví, že jsme Dášeňku vymodelovali a pouštěli si pohádku O psím ocásku.

TV – zacvičte si doma v pelíšku :

1. v posteli udělej 5 kotrmelců

2. válej sudy po podlaze či koberci sem a tam

3. na matraci (nebo na židli) si dřepni na špičkách a upaž (výdrž)

4.  na polštáři si stoupni na špičku jedné nohy, druhou unož do strany a rozpaž ruce (výdrž), vyměň nohu

5. udělej na posteli “svíčku”, dej “nohy za hlavu” a zase se vrať do “svíčky” ( opakuj 3x)

HV – Pusť si příběh o Dášeňce. Poslouchej ZVUKY, které vydává ona nebo jiné věci v pohádce o Foxovi. Všimni si, že mluvené slovo doprovází hudba (TÓNY). Poznáš hudební nástroje? Kde hraje KLAVÍR, PŘÍČNÁ FLÉTNA, VARHANY, XYLOFON?

https://www.youtube.com/watch?v=IWe1Ze0qx_o&list=PLSoHpYxnTHsM7LgzaRd9THRNvlPqgzSvu

VV – Dášeňka – zkus nakreslit štěňátko v pohybu (jak běží, skáče, překulí se, je stočené v klubíčku apod.)

– Bouda, domeček – postav z čehokoli ( stavebnice, špejlí, Lega či venku ze sněhu apod.) Dášeňce domeček

Těším se na fotky!

probírané učivo 18. – 22.1.

ČJ čtení: O Uwaki ČÍT s. 57 – 59, psaní: Obce a PSČ – psaní číslic, vlastních jmen PÍS 2. díl s. 4, mluvnice: vyjmenované slovo MY, opaky: my x mi uč ČJ s. 56 cv. 4, ps ČJ 37/1, 2; zdůvodňování yi po B, L uč ČJ 52/3; slovesa – čas přítomný, čas minulý, čas budoucí, jednoduché a složené slovesné tvary uč ČJ s. 107, a 108

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

M počítání: slovní úlohy, kde je potřeba nejprve vypočítat 1ks ps M 1. díl 26/10,11 a 30/9, přednost početních výkonů uč M1 modrá 43/13 a 51/33, násobení a dělení do 100 ps M 2. díl s. 1/1, s. 9/1,2,3 

PK  Výrobky, materiály a suroviny + Zboží – obchody, nakupování uč PK s. 26    

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm                      

 https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=60006a18b72e8

 https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=60006a6eb5934

AJ čísla 11 – 20, hračky, sloveso MÍT

 

výchovy 11. – 15.1.

Najde se někdo, kdo si DOBROVOLNĚ splní, dá mi o tom vědět nebo pošle fotku?

TV – doma:

1. rozvička: 10x dřep, 10x angličák, 10x leh-sed

2. rovnovážná cvičení (příprava na akrobacii) – vždy si vyměň nohy a proveď cvik postupně na obou: HOLUBIČKA stoj na napnuté noze, druhá zanožit, předklon, ruce upažit (výdrž); ČÁP stoj na jedné noze, druhou pokrčit do strany, chodidlem opřít o koleno stojné nohy, napnuté ruce předpažit jako “dlouhý zobák” (výdrž); PLAMEŇÁK stoj na jedné noze, druhou pokrčit v koleni, ruce na ramena “jako křidýlka”, zavřít oči (výdrž).

HV – Pusť si operu BUDULÍNEK a pozoruj, kde zpívá SBOR a kde herci zpívají SÓLO. https://www.youtube.com/watch?v=c-imTGNZDxY

VV – Minulost, přítomnost, budoucnost – kresba vlastní představy (splníme v rámci  KREA)

– Vystřihni si papírovou VLOČKU, určitě to umíš. Kruh vytvoř obkreslením talíře.

probírané učivo 11. – 15.1.

ČJ psaní: psací zZ, zŽ, xX, psaní číslic PÍS s. 30 – 32, přepis souvětí uč ČJ 25/2 – 4 souvětí, mluvnice: větný vzorec souvětí uč ČJ s. 28 , spojky spojující věty x spojující slova ps ČJ 17/3 a 61/1,2, VS po M, zdůvodňování yi po B, L uč ČJ 51/2, přídavná jména, čtení: souvětí – intonace hlasem u čárky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/prirovnani-3.html

M počítání:  slovní úlohy s více čísly, pořadí čísel ps M 1. díl 25/3,4 a 27/2, slovní úlohy (sčítání a odčítání stovek) uč M žlutá 10/3,5,6 + 11/12,13,14,16, trojciferná čísla-řazení uč M2 žlutá  6/19, 7/4,5 zvětši x zmenši trojciferné číslo ps M 1. díl 27/1, geometrie: velikost úseček – rýsování, délka úseček v cm a mm ps M 1. díl 34/1,2

PK Živé a neživé přírodniny, lidské výtvory (výrobky), Přírodniny – suroviny – výrobky uč PK s. 25

 https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas1.html

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas2.html

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.html

AJ  hračky v parku, sloveso  MÍT

 

 

výchovy 4. – 11.1.

Kdo by měl chuť, může si DOBROVOLNĚ splnit.

TV – venku: 1. proběhnout slalom mezi stromy, 2. na kameni (schodu či obrubníku) stát na špičce levé nohy (10s), na pravé noze(10s), 3. SNĚHOVOU KOULÍ trefit do kmene stromu (5 zásahů). Prima zábavu na sněhu!

HV – zazpívat si koledu MY TŘI KRÁLOVÉ

VV – Král nosí korunu, ale koruna je i slovo mnohoznačné. Úkol: Vysypej si na stůl drobné mince z peněženky, polož na ně měkký nelinkovaný papír a voskovkami nebo pastelkami (různé barvy) mince přes papír začmárej. Tato technika se nazývá FROTÁŽ. Komu se povede?

– Postav z mincí co největší VĚŽ skládáním na sebe. Můžeš si vysypat prasátko…

 

probírané učivo 4. – 8.1.

 

ČJ mluvnice: souvětí – tvoření souvětí, počet vět v souvětí, slovesa, spojky ps ČJ 17/1,2, s. 21; vyjmenovaná slov po L uč ČJ ps 53/3a, opaky: lyže x líže, lyžovat x ubližovat, lýčený x nalíčený; yi po tvrdých a měkkých souhláskách ps ČJ s. 10, čtení a  sloh: pohádko O Budulínkovi, psaní: přepis Leden, zimní pranostiky, psací LD PÍS s. 27, 29

M počítání: násobky 8, písemné odčítání dvojciferných čísel – odhad, správný postup uč M modrá 56/9, 47/2, 48/8, 49/16, geometrie: rovina, rovinné útvary uč M2 žlutá s. 8, ps M2 6/10

PK Rok 2021, měsíce v roce, Živá a neživá příroda uč PK s. 24

AJ sloveso HAVE, toys

probírané učivo 14. – 17.12.

ČJ mluvnice: příbuzná slova k VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, opaky: lysá x lísá se, lyska x líska ČJ ps s. 36, slovesa ČJ uč s. 106, věta jednoduchá x souvětí, spojky ČJ s. 24, 25, ČJ ps s. 17,  čtení a sloh: Advent, vánoční zvyky v naší rodině – vyprávění, psaní: psací qQ, Co si děti přejí, vánoční přání PÍS s. 22, 25, 26

M počítání: slovní úlohy s více početními výkony M ps s. 26 cv. 10, 11, s. 25, trojciferná čísla – číselná řada do 1 000 (orientace na číselné ose) žlutá uč. MA s. 1,2, zaokrouhlování na stovky, geometrie: vzájemná poloha přímek – kolmice M ps s. 20, rýsování úseček M ps s. 24 cv. 9, 10

PK Záliby – koníčky, práce x odpočinek PK s. 20, Vánoce – advent, vánoční zvyky a tradice PK s. 22

probírané učivo 7. – 11.12.

ČJ mluvnice: příbuzná slova  k SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT, POLYKAT, PLYNOUT, opaky:  mlýn x mlít, blýská se x blízká, uč ČJ s. 50, 51, ps ČJ s. 35, pravopis yi po B a Z,  slovesa –  vyhledávání v textu ČJ s. 106, psaní: velká psací písmena GQ, přepis vět, přepis  říkanky Prosinec,  PÍS s. 21, 22  čtení a sloh: části knihy (obálka, desky, knižní blok, hřbet),  spisovatel x ilustrátor, Co nás baví v PK s. 20

M počítání: písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy o několik více x méně, několikrát více x méně, složitější slovní úlohy – výpočet nejdříve 1ks M ps s. 15 cv. 1, čísla do 1 000 – řazení od nejmenšího, od největšího, porovnávání, sčítání a odčítání stovek, geometrie: různoběžky – kolmice, pravý úhel 

PK Povolání – práce fyzická x duševní, Výsadba netřesků – zahradnická práce PK s. 21