Author Archive

učivo o rodině v PK

V hodinách prvouky probíráme téma RODINA. Učíme se pojmenovat jednotlivé členy mojí rodiny (lidi), základní příbuzenské vztahy ( rodiče, prarodiče, sourozenci, syn x dcera, vnuk x vnučka) a znát jejich jména. Každý představuje na fotografii svou rodinu. Dnes jsme pracovali ve skupinách.

upozornění

Upozorňuji, že v naší třídě i v jiných třídách ve škole se objevily vši.

důležité informace

Školní rok 2018/2019 zahajujeme v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 před školou školní hymnou. Prvňáčky přivítají v tento slavnostní den paní učitelky v 8.15h.