Author Archive

ředitelské volno – PÁ 19.2.

S předstihem informuji, že pátek 19. února je pro žáky vyhlášen dnem ředitelského volna. Důvodem je školení pedagogického sboru.

výchovy 25. – 28.1.

V tomto týdnu zakončujeme první pololetí školního roku, podobně jako poločas v utkání. Zaměříme se tedy na sport i v úkolech z výchov.

TV – ZIMNÍ SPORTY, RADOVÁNKY NA SNĚHU, HRY VENKU– každý si splní podle možností alespoň něco, na sněhu: lyžování, bobování, sáňkování, válení ve sněhu, koulování, stavění sněhuláka, stavba iglú, hod sněhovou koulí na cíl nebo beze sněhu: procházka, proběhnutí venku

HV – NÁRODNÍ HYMNA – Poslechni si českou hymnu, která se hraje, když některý náš sportovec nebo tým zvítězí. Poslouchej, kde zpívá MUŽSKÝ HLAS a kde je slyšet ŽENSKÝ HLAS.

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

VV – SPORTOVEC – nakresli postavu v pohybu, vyber sportovce, který provozuje nějaký zimní sport (lyžař, krasobruslařka apod.)

PČ – MEDAILE – vytvoř medaili z jakékoli materiálu (z modelíny, z kartonu, z látky apod.)

probírané učivo 25. – 28.1.

úkoly během celého týdne 25.  – 28. 1.

ČÍT s. 61 – 65 Nalezenec – čtení si rozložte do několika dnů

PÍS s. 3 Únor – přepis básně, zimní měsíce, zimní sporty

 

PONDĚLÍ

ČJ (videohodina v 9h) vyjmenované slovo MÝT a slova příbuzná prezentace + sešit ČJ školní a  https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/my2.htm

M (videohodina v 10h, 10.30h 11h) pamětné sčítání a odčítání do 1 000 (stovky a desítky, stovky a jednotky) žlutá uč. M2 s. 12 cv. 18,19,20

PK (samostatně) Reklama – úkol do sešitu PK do Teams

 

ÚTERÝ

AJ (videohodina v 8h) sk. p. uč. Drah –  nábytek, předložky místa; sk. p. uč Svob – I have got…, Numbers 1-20 – opakování, Části tela, Bezpečnost na silnici, dokočit lekci 5

ČJ (videohodina v 10h) číslovky uč ČJ s. 90 ústně + ps ČJ s. 58 cv. 1,2,4

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm

M (samostatně) slovní úlohy na sčítání a odčítání žlutá uč. M2 s. 12 cv. 21,22,23 a s. 13 cv. 26,27 + sešit M školní do TEAMS                                                                                                                     

STŘEDA

M (videohodina v 9h) kružnice, kruh žlutá uč. M2 s. 35 a ps M2 s. 2 cv. 11,12

PK (videohodina v 10h) Projevy života, živé organismy uč PK s. 36 + sešit PK                          

ČJ (samostatně) poznávání číslovek ps ČJ s. 58 cv. 3, 5, celou stránku vyfotit do TEAMS

ČJ (samostatně) procvičování slovních druhů

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni6.html

 

ČTVRTEK

ČJ (videohodina v 9h, 9:30h, 10h) PÍS s. 3 odevzdat do Teams , opaky: mýt x MÍT, myla-milá-Míla, myčky x míčky uč ČJ s. 56 cv. 2 + žlutý rámeček, zdůvodňování yi po B, L uč ČJ s. 52 cv. 2a

M (samostatně) přednost početních výkonů, nerovnice ps M1 s. 14 cv. 8 + s. 18 cv. 9 + s. 29 cv. 5

AJ (videohodina v 11.50h) sk. p. uč. Drah –  nábytek, předložky místa; sk. p. uč Svob – have got…, Numbers 1-20 – opakování, Části tela, Bezpečnost na silnici, dokočit lekci 5

 

PÁTEK – pololetní prázdniny

škola JEŠTĚ doma

Milé děti,

zůstáváme i nadále se školou doma. Uvidíme, jaké rozhodnutí padne ve ST 27.1., zdali se už od února pro nás škola otevře.

Tento týden bude výuka probíhat takto:

PO 25. 1. v 9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 26.1. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 27.1. v 9h M, v 10h PK, samostatně ČJ

ČT 28.1. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 29.1. VOLNO pololetní prázdniny

pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení se bude předávat následujícím způsobem:

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, obdrží žáci 3. – 9. tříd od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku. Se svým hodnocením se žáci seznámí  28. 1. 2021. Jejich třídní učitelé jim pošlou pololetní vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie.

Známky nebývají pro naše žáky žádným překvapením, slovní hodnocení známky komentuje a naznačuje další postup. Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Přidávám informaci, že v pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.

název našeho projektu

Už víme, že se pomocí akrobatického umění s umělcem Jardou, který vystupuje v novém cirkuse, budeme učit dělení se zbytkem. Tento týden jsme měli hlasovat pro název našeho projektu. Název Cirkusové naDĚLENÍ získal 13 hlasů, název Dělení se zbytkem učíme se cirkusem dostal 2 hlasy.

výchovy 18. – 22.1

Tento týden bude tématem Dášeňka Karla Čapka. Vzpomínáte si, jak jsme vloni v den vysvědčení hledali Čapkovu vilu? Když jsme ji našli, pamatujete, jak jsme nakukovali do zahrady, kde běhala Dášeňka? Ve škole jsme si také na fotografiích prohlíželi, jak to u Čapků vypadalo uvnitř. Víme, že tam vzniká muzeum. Možná si někdo vybaví, že jsme Dášeňku vymodelovali a pouštěli si pohádku O psím ocásku.

TV – zacvičte si doma v pelíšku :

1. v posteli udělej 5 kotrmelců

2. válej sudy po podlaze či koberci sem a tam

3. na matraci (nebo na židli) si dřepni na špičkách a upaž (výdrž)

4.  na polštáři si stoupni na špičku jedné nohy, druhou unož do strany a rozpaž ruce (výdrž), vyměň nohu

5. udělej na posteli “svíčku”, dej “nohy za hlavu” a zase se vrať do “svíčky” ( opakuj 3x)

HV – Pusť si příběh o Dášeňce. Poslouchej ZVUKY, které vydává ona nebo jiné věci v pohádce o Foxovi. Všimni si, že mluvené slovo doprovází hudba (TÓNY). Poznáš hudební nástroje? Kde hraje KLAVÍR, PŘÍČNÁ FLÉTNA, VARHANY, XYLOFON?

https://www.youtube.com/watch?v=IWe1Ze0qx_o&list=PLSoHpYxnTHsM7LgzaRd9THRNvlPqgzSvu

VV – Dášeňka – zkus nakreslit štěňátko v pohybu (jak běží, skáče, překulí se, je stočené v klubíčku apod.)

– Bouda, domeček – postav z čehokoli ( stavebnice, špejlí, Lega či venku ze sněhu apod.) Dášeňce domeček

Těším se na fotky!

škola STÁLE doma

Situace s pandemií není lepší, proto musíme i nadále zůstávat doma a učit se na dálku. Vydržme!  Bude líp… Zde je přehled videohodin a samostatné práce v následujícím týdnu.

PO 18. 1. v 8.30h třídnická hodina, v 9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 19.1. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 20.1. v 9h M, v 10h PK, samostatně ČJ

ČT 21.1. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 22.1. samostatně ČJ a M

probírané učivo 18. – 22.1.

ČJ čtení: O Uwaki ČÍT s. 57 – 59, psaní: Obce a PSČ – psaní číslic, vlastních jmen PÍS 2. díl s. 4, mluvnice: vyjmenované slovo MY, opaky: my x mi uč ČJ s. 56 cv. 4, ps ČJ 37/1, 2; zdůvodňování yi po B, L uč ČJ 52/3; slovesa – čas přítomný, čas minulý, čas budoucí, jednoduché a složené slovesné tvary uč ČJ s. 107, a 108

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

M počítání: slovní úlohy, kde je potřeba nejprve vypočítat 1ks ps M 1. díl 26/10,11 a 30/9, přednost početních výkonů uč M1 modrá 43/13 a 51/33, násobení a dělení do 100 ps M 2. díl s. 1/1, s. 9/1,2,3 

PK  Výrobky, materiály a suroviny + Zboží – obchody, nakupování uč PK s. 26    

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm                      

 https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=60006a18b72e8

 https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=60006a6eb5934

AJ čísla 11 – 20, hračky, sloveso MÍT

 

KREA pokračuje…

Náš projekt nezahálí… Tento týden si  s Lucií představujeme technikou relaxace, uvědoměním si svého těla a vizualizací své představy. V pondělí jsme měli obrázkem ztvárnit nějakou vzpomínku z minulosti. Děti se do obrázků pustily s chutí. Někdo se s ním dokonce pochlubil na kameru, někdo jiný zase popsal, co nakreslil. Ve středu jsme se soustředili na současnost. A ve čtvrtek jsme se zamýšleli, co budeme dělat nebo co nás čeká v budoucnosti.

Spirály života 2: Kreativita, nástroj ženské energie | Přírodní cestou