Archiv Červen, 2021

poděkování na rozloučenou

Přesto, že jsme si dnes vysvědčení předávali v prázdné a trochu smutné třídě (a ne na zahradě), zvládli jsme to! Užili jsme si spolu poslední den tohoto zvláštního školního roku. Udělejte si báječné prázdniny.

Milí třeťáci,

moc děkuji Vám (i Vašim rodičům) za krásné květiny, milé dárky i dary. Překvapili jste mě úžasným oranžovým tričkem s podpisy, moc děkuji!

Budete mi chybět! Ráda na Vás budu vzpomínat.

KREA hodnocení s Lucií – 29. 6.

Dnes k nám přišla Lucie, naše poradkyně v oblasti umění, aby si s dětmi popovídala o projektu a zhodnotila spolupráci s umělcem Jardou. Nejprve jsme sdělovali v týmu v kroužku, hlasovali pomocí lepíků a stavěli se podle svých preferencí. Potom s každým vedla krátký individuální rozhovor. Přišel  se s námi rozloučit také náš umělec Jarda.

Promítli jsme si film z našeho vystoupení, které  nám natočil pan učitel Zahradníček. Poslala jsem Vám film Úschovnou na osobní emaily.

Pohádková cesta – ÚT 29. 6.

Naši třetáci se ve spolupráci s paní vychovatelkou zapojili do přípravy a realizace Pohádkové cesty pro mladší spolužáky. V maskách na stanovištích očekávali děti, které měly u nich splnit daný  úkol. Po jeho splnění jim dali razítko do soutěžní kartičky. Nakonec na všechny čekala sladká odměna.

 

Barevný týden 22. – 29. 6.

Od úterý do úterý zažijeme barevný týden pro dobrou náladu v  rozmarech letního počasí. Každý den vylosujeme jednu barvu, ve které následující den přijdeme obléknuti. 

 středa 30. 6. neoficiálně a dobrovolná žlutá, jinak jakákoli 🙂

úterý 29. 6. oranžová

pondělí 28. 6. šedá

pátek 25.6. zelená

čtvrtek 24. 6. modrá

středa 23. 6. bílá

úterý 22.6.  červená

úhrada za poškození učebnic

Vážení rodiče,

v pondělí 28. června si  děti zapíší do ŽK částku, která bude stržena ze ŠOP za poškození učebnic. Většinou se jedná o 1/3 ceny učebnice, výjimečně také 1/2 ceny podle míry poničení.

konec vyučování – PÁ 25.6., PO 28.6., ÚT 29.6.

V posledních dnech školního roku končí vyučování vždy časem oběda, tedy v 11.40h

prohlídka školní zahrady – ST 23. 6.

Ve středu 23. června se v 16h koná komentovaná prohlídka školní zahrady. Naší zrenovavanou zahradou Vás provedou členové Ekotýmu. Kdo má zájem, může přijít strávit příjemné odpoledne.

poslední školní dny

ČT 24. 6. po vyučování: odnášení kufříků na VV, plastových šuplíčků, cvičebního úboru Dejte prosím dětem větší igelitku.

PÁ 25. 6. třídnické práce: odevzdávání učebnic ze 3. ročníku S sebou: všechny učebnice v aktovce, penál, nůžky a lepící páska na případné opravy, guma. Poškození učebnic bude vyčísleno a strženo ze ŠOP.

PO 28. 6. třídnické práce: rozdávání učebnic do 4. ročníku, předávání šatních skříněk  S sebou: aktovka, penál. Šatní skříňka bude prázdná, uklizená, zbavená samolepek a otevřená, bez zámku. Od PO 28. 6. se děti ve škole nepřezouvají.

ÚT 29. 6. hodnocení projektu KREA (s konzultantkou Lucií a Jardou), Pohádková cesta – stanoviště pro nejmladší děti (ve spolupráci s p. vychovatelkou Procházkovou) S sebou: penál.

ST 30. 6. rozdávání vysvědčení S sebou: desky nebo složka. Vysvědčení si předáme na školní zahradě od 8 do 8.45h. Poté následuje odchod domů (rodiče osobně vyzvednou nebo budou mít žáci lísteček) či odvádím  do ŠD. Dřívější oběd bude v 10h.

fotky pro děti – do 28.6.

Pokud máte zájem, děti si mohou přinést flash disk s kapacitou 10 GB ke stažení fotek (dle informace z třídní schůzky).

probírané učivo 21. – 25. 6.

ČJ mluvnice: základní skladební dvojice = podmět a přísudek, slovní druhy PÍS s. 31 – 32, slovní druhy ps ČJ s. 63, POJ: rod, číslo, pád + SLO: osoba, číslo a čas; opakování – pravopis ůú, yi po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, párové souhlásky ps ČJ s. 10 – 13 (co chybí), kvíz ps ČJ s. 76 

M počítání: dělení mimo obor násobilky uč M3 47/14 a 48/22, cestování, délka tratě ps M1 14/9, 23/3 + 31/5 + 32/12, ps M2 1/5 + 12/8, geometrie: opakování  ps M1 20/1, 2 + 26/13, ps M2 8/8,9

PK opakování učiva Neživá příroda a vesmír uč PK 28 – 35