hodnocení za 3. čtvrtletí v ŽK

Vážní rodiče,

v Žákovské knížce v měsíci dubnu mají děti sebehodnocení, mé hodnocení školní práce v době distanční výuky a návrh známek z jednotlivých předmětů ve třičtvrtěletí. Prosím, abyste jim stránku podepsali, kdo tak ještě doposud neučinil. Děkuji za spolupráci.

Comments are closed.