učení 8. – 12.3.

ČJ mluvnice: příbuzná slova k NACHOMÝTNOUT SE, vlastní jména s yý po M: LITOMYŠL, KAMÝK, lotto – slova s yý po M, řada vyjmenovaných slov po P – význam uč ČJ s. 60, podstatná jména – názvy vlastností a dějů, podstatná jména obecná a vlastní uč ČJ s. 86 cv. 1, 2 a s. 87 cv. 3,5,6, čtení: Kdo je kdo? ČÍT s. 104 – 107, psaní: Kdo jsem? PÍS s. 12, psaní vlastních jmen uč ČJ s. 87 cv. 4 

M počítání: pamětné sčítání trojciferných čísel pomocí rozkladu uč M2 s. 33, násobení č. 7, 8, 9 ps M2 s. 13 cv. 6, bingo – dělení, početní řetězce ps MA1 s. 28 cv. 7, násobení 10, 100 ps MA1 s. 30 cv. 12, geometrieprotější (rovnoběžné) strany čtverce a obdélníku uč M2 s.  20 cv. 1 a s. 26 cv. 1,  kružnice-trojúhelník-čtyřúhelník ps M2 s. 20 cv. 1, 4

PK Slunce: světlo a teplo – uč PK s. 31, Vzduch – složení, význam uč PK s. 30, vesmírné hádanky

AJ p. uč. Drah – there is, there are; p. uč. Svob – předložky in, on, under, text s porozuměním, nábytek, Colin in Computerland

 

 

Comments are closed.