probírané učivo 22. – 26.2.

ČJ mluvnice: příbuzná slova k DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, opaky: smýkat x smíchat, dmýchat x míchat, chmýří x míří ps ČJ s. 39 cv. 1 – 6, zdůvodňování iy ps ČJ 72 cv. 3, slovesa – infinitiv  ps ČJ s. 71 cv. 1, 2, 3 dole, určování osoby, čísla a času u sloves uč ČJ s. 110 cv. 6, ps ČJ s. 73 cv. 1, psaní: opis, zapisování odpovědí, práce s textem textem Měsíc PÍS s. 7, čtení: Sestřička ČÍT s. 88 – 90, sloh: vytváření příběhu “asociační kruh”

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm

M počítání: násobení a dělení 100 nebo 10, tvoření příkladů ze 3 čísel žlutá M2 s. 22 cv. 78, 80, násobení, sčítání a odčítání žlutá uč M2 s. 29 cv. 9, příklady s jednotkami žlutá uč. M2 s. 27 cv. 4, násobky, součin ps MA2 s. 7 cv. 4 a s. 10 cv. 9, násobení a dělení, příprava na dělení se zbytkem žlutá uč M2 s.21 cv. 68 + ps M2 s. 1 cv. 3, s. 11 cv. 5,6

PK Vnější planety – uč PK s. 35, pohádka https://www.youtube.com/watch?v=PH4JPzXMmx4&t=29s

AJ p. uč. Drah – there is/isn´t, opakování slovní zásoby; p. uč. Svob – předložky: on, in, under, slovní zásoba: nábytek, poslech, písničky

Comments are closed.