probírané učivo 25. – 28.1.

ČJ čtení: Nalezenec ČÍT s. 61 – 65 , sloh: Věříte reklamě? – vliv reklamy, psaní: Únor – přepis básně, zimní měsíce, zimní sporty PÍS s. 3,  mluvnice: číslovky uč ČJ s. 90 ústně + ps ČJ s. 58, procvičování slovních druhů, vyjmenované slovo MÝT a slova příbuzná, opaky: mýt x MÍT, myla-milá-Míla, myčky x míčky uč ČJ s. 56 cv. 2 + žlutý rámeček, zdůvodňování yi po B, L uč ČJ s. 52 cv. 2a MÝT https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/my2.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni6.html

M  počítání: pamětné sčítání a odčítání do 1 000 (stovky a desítky, stovky a jednotky) žlutá uč. M2 s. 12 cv. 18,19,20, slovní úlohy na sčítání a odčítání žlutá uč. M2 s. 12 cv. 21,22,23 a s. 13 cv. 26,27, přednost početních výkonů, nerovnice ps M1 s. 14 cv. 8 + s. 18 cv. 9 + s. 29 cv. 5, geometrie: kružnice, kruh – body náleží x nenáleží žlutá uč. M2 s. 35 a ps M2 s. 2 cv. 11,12

PK  Reklama – pracovní list, zápis Reklama REKLAMA                                                                                                  Projevy života, živé organismy uč PK s. 36 zápis Projevy života

AJ  sk. p. uč. Drah –  nábytek, předložky místa; sk. p. uč Svob – I have got…, Numbers 1-20 – opakování, Části těla, Bezpečnost na silnici, dokončit lekci 5                              

PÁTEK – pololetní prázdniny

Comments are closed.