pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení se bude předávat následujícím způsobem:

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, obdrží žáci 3. – 9. tříd od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku. Se svým hodnocením se žáci seznámí  28. 1. 2021. Jejich třídní učitelé jim pošlou pololetní vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie.

Známky nebývají pro naše žáky žádným překvapením, slovní hodnocení známky komentuje a naznačuje další postup. Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Přidávám informaci, že v pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny.

Comments are closed.