probírané učivo 11. – 15.1.

ČJ psaní: psací zZ, zŽ, xX, psaní číslic PÍS s. 30 – 32, přepis souvětí uč ČJ 25/2 – 4 souvětí, mluvnice: větný vzorec souvětí uč ČJ s. 28 , spojky spojující věty x spojující slova ps ČJ 17/3 a 61/1,2, VS po M, zdůvodňování yi po B, L uč ČJ 51/2, přídavná jména, čtení: souvětí – intonace hlasem u čárky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/prirovnani-3.html

M počítání:  slovní úlohy s více čísly, pořadí čísel ps M 1. díl 25/3,4 a 27/2, slovní úlohy (sčítání a odčítání stovek) uč M žlutá 10/3,5,6 + 11/12,13,14,16, trojciferná čísla-řazení uč M2 žlutá  6/19, 7/4,5 zvětši x zmenši trojciferné číslo ps M 1. díl 27/1, geometrie: velikost úseček – rýsování, délka úseček v cm a mm ps M 1. díl 34/1,2

PK Živé a neživé přírodniny, lidské výtvory (výrobky), Přírodniny – suroviny – výrobky uč PK s. 25

 https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas1.html

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas2.html

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.html

AJ  hračky v parku, sloveso  MÍT

 

 

Comments are closed.