učení 19. – 23. 10.

ČJ mluvnice: řada vyjmenovaných slov po B – zpaměti, slova příbuzná:  předpona-kořen slova-přípona, příbuzná slova k BYDLET, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, slova nadřazená – podřazená – souřadná, slova souznačná – slova stejného nebo podobného významu,  slova protikladná – slova opačného významu, psaní: Město –  doplňování slov do neúplných vět, čtení: První tábor 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html

M počítání:  násobky č. 8 – zpaměti, , násobky č. 8, násobení a dělení 8 – obtížné násobilkové spoje, slovní úlohy na násobení a dělení, geometrie: poznávání úseček, délka úseček 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

PK Obce: město x vesnice , Praha Vršovice – tipovačka, původ názvu, městský znak text Vršovice

AJ

skupinka p. uč. Dra: barvy, čísla, školní pomůcky, základní otázky

skupinka p. uč. Svo: colours, numbers, hudební nástroje What is this?, vocabulary

skupina p. uč Zah: Let´s make music! (U, page 15) Instruments, Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15–17)

Comments are closed.