probírané učivo 5. – 9. 10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – párové souhlásky ČJ ps s. 12, věta jednoduchá – slovosled, tvoření a rozvíjení vět ČJ uč s. 23, ČJ ps s. 16, nově: příbuzná slova – kořen slova (vyhledávání, tvoření příbuzných slov) ČJ ps s. 26, VS po B – řada slov zpaměti, VS “být” , ČJ ps s.  28 cv. 1 -4, psaní: psací tvary iu, pravopis uúů, čtení: Na plovárně ČÍT s. 24, dílna čtení – různé druhy knih, sloh: Naše škola – popis ČJ uč. s. 9

MATEMATIKA – počítání: násobení a dělení 6, pamětné sčítání a odčítání do 100 přes desítku pomocí rozkladu ( 46 – 9, 57 – 19), geometrie: polopřímka, délka úsečky M s. 5 – 6

PRVOUKA  – Dopravní značky – třídění  a semafory, Jízdní kolo – povinná výbava PK s.8 – 9

Comments are closed.