probírané učivo 29.9. – 1.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dělení hlásek – samohlásky, souhlásky ČJ ps s. 15, příbuzná slova – kořen slov, příbuzná slova ke slovům JAZYK, NAZÝVAT SE, sloh a psaní:   narozeninové přání školy – formulace, přepis jmen PÍS s. 5, PÍS s. 8 jen dvě cvičení nahoře, ČJ uč s. 20 cv. 13, čtení: komiks sv. Václav – kvíz

MATEMATIKA – počítání: násobilkové řady 1-5, hledání společných násobků M s. 4-5, pamětné sčítání a odčítání do 100 (desítky s desítkami, desítky s jednotkami  80 – 60, 78 – 8, 69 – 5), geometrie: různé jednotky (roky, dny, h, min, s, m, km, l, kg, g, st.C, km/h), kopa = 60, souřadnice

PRVOUKA – oslava výročí 60. let školy, kvíz

Comments are closed.