probírané učivo 14. – 18.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – věta-slovo-slabika-hláska, dělení hlásek, délka samohlásek ČJ ps s. 6, podstatná jména a slovesa – jiný tvar slova, přípony -ička, íčko, – ičko, -íčko, nově – vyjmenovaná slova po Z a F – zpaměti, význam slov \ćj uč. s. 80, ČJ ps s. 47 cv. 1; psaní a sloh: malá a velká psací abeceda, podpis (jméno a příjmení), adresa, pravopis uúů; čtení: Medvěd – hlasité čtení vět, doslovné zopakování věty, argumentace ČÍT s. 13 – 15, dílna čtení Kde všude se dá číst?

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z3.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/z4.htm

MATEMATIKA – počítání: pamětné sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení do 50 – násobilka 1 – 5 M ps s. 1-2 po cv. 15, s. 3 cv. 1,2, 5, 11, s. 5 cv. 9 geometrie: geometrické útvary – bod, přímka, úsečka, trojúhelníky, čtyřúhelníky, kruh, ovál

PRVOUKA – důležitá telefonní čísla (IZS), adresy: adresa bydliště, adresa školy PK s. 74, 75 (po obrázek s domem)

Comments are closed.