probírané učivo 15. – 19.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: luštění, křížovky uč ČJ s. 64 cv. 8, ps ČJ s 38, čtení: zoo uč ČJ s. 91 cv. 8, hádanky pracovní list hádanky ČJ LES, psaní: Prázdninová – přepis říkanky PÍS s. 36, sloh: Bouda, budka – vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy uč ČJ s. 66

MATEMATIKA  – počítání: násobky 9, násobení 9 M s. 25 a 26, geometrie: vrcholy a strany geom. útvarů, měření času

PRVOUKA – Les – vývoj mravence uč PK s. 57 kousek dole, pracovní list LES, s.62 – 63, obrázek v sešitě, Orientace v čase – části dne a hodiny

 

Comments are closed.