děti ve škole PO 25.5.

S některými dětmi se za uvedených podmínek setkáme v pondělí ve škole. Už se na Vás těším! 🙂

Zde uvádím pár úvodních informací o organizaci. První den  přijdete rovnou do naší třídy v botách, nebudeme se ještě přezouvat. Školní pomůcky si noste v aktovce podle rozvrhu hodin. V pondělí je tedy nutné, abyste měli Český jazyk pracovní sešit, MA6 a MA7 – oba díly učebnice, učebnici Prvouka a velký sešit prvouky. Mějte v pořádku penál a noste si každý den Žákovskou knížku. Nezapomeňte na svačinu a pití. S sebou také dvě roušky.

V úterý si prosím přineste velkou igelitovou tašku na vyklizení šatní skříňky a odnesení věcí. Od druhého dne se již přezouváme, boty si budeme nechávat u lavičky na chodbě u naší třídy. K šatním skříňkám již potom nebudeme vstupovat. 

Doporučuji, by děti měly každý den pohodlné oblečení a sportovní obuv, budeme každý den chodit na pobyt venku.

Budeme pracovat na úkolech obdobně jako děti doma, k tomu si budeme ještě povídat, hrát, cvičit a malovat.

Comments are closed.