práce doma ČT 14.5.

Druháci,

víte, ve které ulici se nachází naše škola?

V  českém jazyce se seznamte s tímto učivem o slovech. “Obyčejná” slova označujeme jako neutrální. Slova, která v nás vzbuzují pěkné, příjemné pocity, jsou slova lichotná :-). Patří sem i zdrobněliny 🙂, ty už znáte. Slova ošklivá, nepříjemná, skoro až urážky nebo nadávky, označujeme jako slova hanlivá. 🙁  Zkuste je poznávat na těchto počítačových cvičeních.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv2.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/2CJ08.Pr-spisovna-nespisovna-zabarvena/cv3.htm

 

V učebnici MA s. 14 cv. 6 a s. 15 cv. 1 si zkuste jednoduché slovní úlohy. V geometrii si nyní uvědomte, že odlišujeme tvary v ploše a tělesa v prostoru. Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, ovál) už dobře poznáte, zkuste si o nich úkol na počítači:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su2.htm

Seznámili jste se také s prostorovými tělesy (krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan).  Poznáte na fotce, která svíčka připomíná které těleso? Můžete zkusit také naskládat podobné zátiší (z potravin, hraček, miš-maš) a vyfotit jej.

V prvouce si zkuste tento kvíz o Praze, potom si prohlédněte  dokument Vršovice a uvidíte místa, která byste měli znát z okolí naší školy a městské části Vršovice.

test o Praze

Vršovice

Comments are closed.