práce doma ÚT 12.5.

Žáci a žákyně,

víte, jaká řeka u nás je nejdelší? Jmenujte dalších 5 řek v ČR.

V matematice si procvičte odčítání dvojciferných čísel zpaměti pomocí rozkladu. Je to trochu těžší než sčítání, ale postup zůstává.  Na papír vám rodiče vymyslí 6 příkladů, které tímto způsobem spočítáte.

61 – 35 = 61 – 30 – 5 = 26

Postup: První číslo MUSÍ VŽDY zůstat, jak je. Druhé číslo rozložíme (na 30 a 5) a počítáme: 61 mínus 30 je 31, 31 mínus 5 rovná se 26, výsledek je 26.

Projděte příklady na násobení 7 – M s. 14 cv. 1 a 2, procvičujte stále násobky 7.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/najdi-vetrelce/pocitame.html

Zborovna.sk – portál pre učiteľov

V českém jazyce si dejte opakování o slovesech na pracovním listě. Návod pro ty, kteří nemůžou vytisknout: dítě říká odpovědi, rodiče vepíší (označí) do listu. Pošlete mi, já potom pro dítě vytisknu. Napište PÍS s. 27.

slovesa opak.

Comments are closed.