úkoly na doma ČT 30.4.

Druháci školáci,

dnes zavzpomínejte, u koho z vašich spolužáků mají v rodině 3 děti a ve kterých rodinách jsou dokonce 4 sourozenci (a samí kluci).

V českém jazyce si splňte ústně tyto úkoly týkající se popisu zvířete v učebnici ČJ s. 50 cv. 1abc + cv. 3abc

V matematice si opakujte násobilku učebnice M s. 10 cv. 3, porovnávání  – uč M s. 10 cv. 5 a s.  12 cv. 2

V geometrii se seznamte s kuželem: KUŽEL má dole kruh a nahoře vrchol (špičku). Může mít i špičku dolů nebo do strany. Prohlédněte si ho na obrázku a ústně řekněte alespoň 3 předměty, které mají tento tvar.  

Kdo chce, může si dobrovolně zkusit tuto “rozhodovačku” na procvičení tvarů a těles.

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nazvy-utvaru-1-uroven/1026

 

V prvouce si přečtěte o psovi domácím v učebnici  PK s. 29 druhý odstavec odshora. V pracovním listě si ústně doplňte chybějící slovesa ve větách (z nabídky). Potom si napište na novou stránku do sešitu zápis: datum, barevný nadpis PES DOMÁCÍ a pod něj napište alespoň 3 věty o psovi (vybírejte věty z pracovního listu), pod tyto věty nakreslete rodinu psa domácího a pojmenujte: samec – samice – mládě.

pes domácí

Užijte si páteční volníčko – je svátek práce! A taky první máj – lásky čas!

Comments are closed.