škola doma ČT 23.4.

Druháci,

rozcvička na čtvrtek  je tady: Jmenujte 5 jarních kytiček, 5 druhů lesních plodů a 5 druhů hub.

V českém jazyce si zopakujte v pracovním sešitě s. 20 cv. 1 a 2, napište s. 38 v písance.

Procvičte si slovní úlohy v učebnici M s. 9 cv. 6 a s. 10 cv. 4. Z geometrie si připomeňte tvary hranaté: čtverec, obdélník, trojúhelník a oblé: kruh, ovál. Vezměte si nelinkovaný papír a pastelky, tyto tvary nakreslete či pravítkem narýsujte a pojmenujte.  Zkuste si doma (nebo v přírodě) najít některé předměty, které tyto tvary připomínají.

V prvouce si přečtěte v učebnici PK na s. 13 zbytek stránky Na lesní stezce + Námět k pozorování. Zodpovězte ústně následující otázky: Kdo je turista, k čemu slouží turistické značky? Jaké vybavení potřebuje cyklista, co je cyklostezka?

Nyní si vyberte ke splnění jeden z těchto úkolů:

  1. Vyrazte do lesa nebo jinam na procházku do přírody. Vytiskněte si nebo opište tabulku LOVEC V PŘÍRODĚ a hledejte a objevujte přírodniny! (Poznáte, která věc určitě do přírody nepatří?) Nemusíte nutně “ulovit” všechno. 🙂 Potom list nalepte do sešitu prvouky, napište na něj datum a nechejte si dole podepsat všechny, kdo lovili s vámi (sebe taky). Hodně zážitků! Těším se na fotky.
  2. Kdo nemá možnost nebo chuť vyrazit do přírody, nakreslí na další stránku v sešitě v prvouky batoh a do něj zapíše alespoň 6 věcí, které byste si vzali s sebou na výlet do přírody. (Může vám pomoci učebnice.)

 

Comments are closed.