škola doma ST 22.4.

Kamarádi školáci,

dnes je Den Země! Naše planeta slaví svůj svátek! Kdo má zájem, může se dobrovolně naučit zpaměti odříkat 8 planet obíhajících kolem Slunce: MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN. Pokud by někdo chtěl, může se zaregistrovat na webové stránce denzeme.eu a slavit s tématem “Příroda ve městě” některými úkoly on-line.

V českém jazyce splňte úkoly na pracovním listě – pracujte s textem písničky, procvičte si slovní druhy a význam slov. Kdo může, vytiskne a děti píší přímo do listu. Kdo nemá možnost tisku, děti Vám říkají a vy jejich odpovědi vepište přímo do listu a pošlete mi.

DEN ZEMĚ

a písnička (ale jen doprovod) https://www.youtube.com/watch?v=zMOadlYKxSE

 

V matematice se naučte násobení 6 – příklady  0.6, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6 (říkejte příklady i s výsledky zpaměti) v učebnici MA s. 9 cv. 1, 3 a s. 10 cv. 6, 8.

 

Comments are closed.