učivo ke zvládnutí 20. – 24.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: význam slov – slova souznačná (synonyma), slova protikladná (antonyma), opakování ČJ ps s. 16 cv. 4, s. 18 cv. 3 a 4, s. 20 cv. 1 a 2, s. 21 cv. 2psaní: Na výletě, V přírodě – popletené věty, česká města, křížovka, slova podle obrázků PíS s. 37, 38, čtení: Podivná houbička ČÍT s. 123, sloh: Den Země – rozšiřování slovní zásoby, slovní druhy pracovní list

MATEMATIKA – počítání: násobení 6, písemné odčítání, slovní úlohy MA s. 2 cv. 1, s. 7 cv. 8, s. 9 cv. 1,3,6 a s. 10 cv. 4, 6 8 + pracovní listy geometrie: oblé x hranaté geom. tvary na papír

PRVOUKA – Den Země 22.4. – ochrana přírody, Les – význam lesa, dřevo – zpracování a výrobky, Na lesní stezce (turistika, naučné stezky, přírodniny) PK s. 13

Comments are closed.