domácí škola – ST 15.4.

Druháci školáci,

přeříkejte si zpaměti slovní druhy (nezapomeňte říkat i číslice: jednička podstatná jména, dvojka…)

Procvičíme si slovesa ústně v učebnici ČJ  s. 80 cv. 2 i na s. 81 cv. 5 (stačí ústně) a na pracovním listě zde: Kdo může, vytiskne a děti psacím dopisují a spojují barevnými čarami. Kdo nemůže vytisknout, děti říkají a vy zapisujete a přiřadíte správně dvojice.

SLO činnosti

Dnes se v matematice NOVĚ naučíme písemně odčítat (pod sebou) přes desítku. Jistě Vám s tím rodiče pomohou. Spočítejte příklady na tomto pracovním listě. Každý den si zkuste tímto způsobem spočítat 4 příklady, procvičujte, dokud to nebudete umět!

postup při písemném odčítání s přechodem desítky

Místo plavání si můžete pohrát ve vaně s nějakými hračkami. A prosím bez fotek! 🙂

Comments are closed.