domácí škola – PO 6.4.

Školáci druháci,

začíná nový týden – tentokrát Velikonoční! Máme první den tohoto týdne – Modré pondělí. Kdo má oblečeno něco modrého?

V českém jazyce si přečtěte článek V nemocnici v čítance na s. 88-89. Zopakujte si psaní slov s DĚ-TĚ-NĚ v pracovním sešitě ČJ s. 17 cv. 5,6,7.

V matematice si procvičte dělení 5 na s. 6 cv. 1 – 4, uvědomte si, že zkouška k dělení se provádí násobením. Procvičujte s rodiči zejména příklady 6.3, 7.3, 8.3, 9.3 a 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 a 7.5, 8.5, 9.5, měli byste výsledky říkat zpaměti a rychle!

V rámci prvouky si jako opakování udělej pracovní list. Uhádneš dané zvíře? Je jich 10. Kdo může, vytiskne a po vyplnění děti nalepí s datem do sešitu prvouky na novou stranu. Kdo nemůže tisknout, napíše zvířata (JEN odpovědi na hádanky) do sešitu pod sebe, očísluje je.

hádanky

Na novou stránku si udělejte barevný nadpis ZÁCHRANÁŘI  POMÁHAJÍ. Pod ním si zapište telefonní čísla (tísňové linky) na policii, hasiče a sanitku. Nakreslete některé z těchto povolání: lékaře/lékařku nebo zdravotní sestřičku/ošetřovatelku/zdravotníka (kteří v této době nejvíce pomáhají nemocným).

Comments are closed.