SuperStar – ÚT 10.3.

V úterý 10. března se koná v malé tělocvičně školní pěvecká soutěž SuperStar. Pro nepřekonatelný strach a trému se nakonec stalo, že naši třídu bude reprezentovat pouze jediná žákyně. Některé děti navštěvující kroužek Zpívánky ještě vystoupí s úvodní písní. Snad alespoň ostatní přijdou spolužáky podpořit.

Chválím všechny diváky z řad publika, kteří se na pěvecké soutěži vydrželi po celou dobu chovat podle pravidel. Naše spolužačka zazpívala svou písničku a zvládla trému. Takto hodnotila porota Uvidíme, kolik hlasů dalo publikum. V úvodu na samém konci ještě zazpívaly děti z hudebního kroužky Zpívánky. Děkuji za účast!

 

 

Comments are closed.