probírané učivo 9. – 13.3.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: vlastní jména osob a zvířat – pravopis ČJ uč s. 85, ČJ ps s. 30, předložky ČJ uč s. 82-83, ČJ ps s. 28, párové souhlásky P-B, F-V, T-D, Ť-Ď (spodoba znělosti) ČJ uč s. 62, ČJ ps s. 6,7,8, psaní: přepis říkanek, slova nadřazená PÍS s. 12-13, 20, čtení: Modrý medvídek – čtení na pokračování, vzájemné vyvolávání, Jaro, Kytička od tatínka – klíčová slova ČÍT s. 78, 82, 91

MATEMATIKA – počítání: dělení 3, slovní úlohy, zmenši x zvětši číslo 3x (: 3, x 3) M s. 24 – 26, písemné sčítání s přechodem desítky – procvičování, geometrie: trojúhelník – vrcholy, strany, vlastnosti, měření délky stran v cm a mm, převádění cm na mm, mm na cm M poslední strana zelené okénko, s. 21

PRVOUKA – Emoce: 4 základní pocity: radost, smutek, hněv, strach, Jaro: jarní měsíce, počasí, změny v přírodě, jarní květiny – stavba květiny (sedmikráska) PK s. 41, 46

Comments are closed.