probírané učivo 27. – 30.1.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: délka samohlásek ČJ uč s. 44 cv. 4, pořadí vět ČJ ps s. 13 cv. 4, s. 30 cv. 5,  s. 46 cv. 13, sloh a psaní: popis zvířete Štěně – ČJ uč s. 50, čtení: Karel Čapek – Dášeňka, O voříškovi, který neuměl štěkat (poslech), Vodnická pohádka ČÍT s. 59 – 61

MATEMATIKA – počítání: řešení slovních úloh ( zápis, výpočet, zkouška, odpověď), počítání se závorkou M s. 10, geometrie: délka úsečky – měření, porovnávání

PRVOUKA – Domácí mazlíčci: jejich chov, péče o ně, příbytky, potrava PK s. 28 – 29

Comments are closed.