pololetní písemná práce z ČJ

Přehled učiva, které bude obsahovat pololetní písemná práce:

věta – slovo: z pomíchaných slov sestavit větu, počet slov ve větě, přepis věty psacím ( velké písmeno na začátku, znaménko na konci)

slova – slabika: počet slabik ve slově, rozdělit slovo na slabiky, sestavit ze slabik slovo

slabika – hláska: hlásková stavba slova – označit samohlásku (kroužek) x souhlásku (křížek) ve slově

samohlásky: délka samohlásek – doplň a-á, e-é, i-í,o-ó, pravopis u x ú,ů

přepis vět: znalost písmen velké abecedy, bezchybný přepis

slova nadřazená x podřazená, souřadná

Jak to dopadlo? 1x jednička s hvězdičkou (ztráta jediného bodíku), 4x jednička, 8x dvojka, 8x trojka, 3x tři méně

Zdá se, že nejtěžším úkolem je přepsat bezchybně slova, z pomíchaných slov sestavit větu a bezchybně ji přepsat psacím písmem.

Comments are closed.