probírané učivo 13. – 17.1.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohlásky – délka samohlásek, schopnost tvořit slabiku, slabikotvorné LR(M), ČJ uč s. 47, 48, ČJ ps s. 30, s. 33 cv. 3, 34, pravopis YÝ, IÍ po tvrdých a měkkých souhláskách, slabiky TY,TÝ a TI,TÍ ČJ ps s. 37 – 41psaní: psací xX, Abeceda – tvary malých a velkých psacích písmen, úhledné psaní číslic, PÍS1 s. 39, PÍS2 s. 1,2 čtení: básně – sloka, verš, rým ČÍT s 45, 46, 61, 63

MATEMATIKA – počítání: příprava na zaokrouhlování, sčítání do 100 s přechodem desítky, dočítání, slovní úlohy na sčítání, o několik více – zápis slovní úlohy, zápis otázky, zkouška správnosti – komutativnost ( 28 + 6 = 6 + 28); příprava na násobení, násobení 10 – práce s penězi, M s. 6, 7, 12, s. 32 cv 1, 4, 6 geometrie: odhad délky úsečky, rýsování úsečky dané délky v cm – správný postup, body, které úsečce náleží x nenáleží, porovnávání délky úseček M s. 11

PRVOUKA: Naše tělo – části těla x vnitřní orgány,  zdravá strava, péče o zuby PK s. 36, 39, Části dne PK s. 44

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/potraviny1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rezim_dne1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rezim_dne2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase2.htm

Comments are closed.