probírané učivo 6. – 10. 1. 2020

Český jazyk mluvnice: tvrdé x měkké slabiky ČJ uč. s. 51 a 54, ČJ ps s. 33, 37, 39  psaní: psací SŠLZŽ,D PÍS s. 35 – 36, 38, sloh: vyprávění z oslav konce roku, novoroční pranostiky : čtení: Adélka a zlobidýlko – otázky na porozumění, tvoření otázek a odpovědí

Matematikapočítání: slovní úloha – podstatné údaje, doplňování do zápisu, písemné + a -, zkouška, počítání s dvojcifernými čísly ( např. 34 + 20, 85 – 60) M s. 2 – 4geometrie:  opakování –  body, přímka, úsečka M s. 5

Prvouka – Pomáháme rodičům – domácí práce, mycí a úklidové prostředky PK s;. 27, Kalendář – roční doby x měsíce x dny v týdnu, hodiny – opakování určování času na ručičkových hodinách PK s. 40 – 43

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obdobi2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm

 

Comments are closed.