přehled učiva 2. – 6. 9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: vyjádřování celou větou, opis věty – velké písmeno na začátku, tečka na konci, psaní: podpis – podepisování pracovních sešitů a školních sešitků, opis tvarů psacích písmen, sloh: vyprávění Zážitky z prázdnin uč ČJ s. 6, hlasování: volba parlamentářů, čtení: báseň x vyprávění ČÍT s. 5 – 6, Prázdninová knížka

MATEMATIKA – počítání: opakování  do 10 – určování výsledků, seskupování – vytváření desítky, početní hry s předměty, s hracími kostkami, ps M s. 1 – 2

PRVOUKA – známé dopravní značky, Školní řád, pravidla třídy

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole2.htm

Comments are closed.