předávání vysvědčení a poslední zvonění – PÁ 28.6.

Nejdůležitější den konce školního roku, máme totiž mnoho úkolů.

Ráno se sejdeme ve třídě. Každý bude mít červené prvňáčkovské tričko, desky nebo složku na vysvědčení a igelitovou tašku, toto je nezbytné! Rozdáme si vysvědčení, udělíme pochvaly a nadělíme dárky. Toto vše uložíme do igelitové tašky a uschováme v oddělení ŠD “včeličky”.

    

U ředitelny už na nás budou čekat naši patroni, deváťáci a role se otočí, my jim jejich pomoc  a “službu”po celý rok oplatíme posledním zvoněním. Teď my budeme jejich patrony a vyvedeme je špalírem ven ze školy na školní hřiště, kde bude probíhat slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd. Po celou ceremonii (i s překvapením) budeme stát při nich. 

Zhruba v 9.30h si můžete děti vyzvednout na školním hřišti, nezapomeňte potom ještě vyzvednout vše potřebné ve “včeličkách”, odhlaste v tento den oběd. Pokud půjde dítě do školní družiny, oběd se vydává dříve, v 10h, odvedu ho po rozloučení z hřiště a předám paní vychovatelce. Budu ráda, když mi napíšete na osobní email, koho má předat do družiny.

Moc děkujeme deváťákům, našim patronům, jak se o nás po celý školní rok starali a jak nám pomáhali!

 

Comments are closed.