sebehodnotící arch – PO 24.6.

Na závěr školního roku mají děti za úkol vyplnit sebehodnotící arch. Prosím, aby nezapomněly na vzkaz. Nejzažší termín odevzdání je v pondělí 24. června. Mohou jej však přinášet již v průběhu tohoto týdne.

Comments are closed.