probírané učivo 17. – 21.6.

Český jazykčtení: Vesmírné pohádky – čtení “vzhůru nohama”,  sloh: fantazie a sny, po čem toužím?, adresa uč., psaní: psací GFCH, přepis vět, přepis Hodiny PÍS s. 21-22, 24-25, 27, 28

Matematika – písemné sčítání a odčítání – zápis čísel pod sebe, odčítání dvojciferných čísel ( 19 – 12, 17 – 15, 18 – 11),  karetní hry, hry s hracími kostkami – + a = s více čísly, geometrie: pojmenování geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, ovál) a prostorových těles ( krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan), zacházení s pravítkem: rýsování obrazců přímých čar, osově souměrné obrazce

Prvouka – opakování učiva, orientace v čase

Comments are closed.