probírané učivo 3.6. – 7.6.

Český jazyk – čtení: Pohádky z Večerníčku – hlasité čtení – intonace: klesnutí hlasem na konci věty u tečky, čtení s porozuměním, doslovná reprodukce (přesné zopakování věty), vyhledávání slov v textu, vysvětlení významu neznámých a méně známých slov, postavy z Večerníčku, doplňování pohádkových dvojic ČT s. 54 – 56, psaní: psací B, řŘ, přepis vět, diktát slov a jmen PÍS s. 14 – 15, 17 – 19

Matematika –  počítání: slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy typu o několik více (zvětši), o několik méně (zmenši), zápis příkladů, rovnost – rozklad čísla, dopočítávání,  předchůdce a následovník – číslo hned před, hned za určeným číslem M dokončení celého sešitku listů, geometrie: manipulace s pravítkem – přímé čáry, odměřování v cm

Prvouka – Léto: letní měsíce, počasí, znaky léta – letní plody, charakteristické činnosti PK s. 75 – 77

Comments are closed.