kontrolní písemné práce

Od 10.6. si vždy některý den napíšeme kontrolní práci z ČJ, M a PK.

Český jazyk – čtení s porozuměním, odpověď na otázky k textu, tvary psacích písmen, diktát slov a jmen,  přepis vět, hláskování

Matematika – řazení čísel, porovnávání  a rozklad čísel do 20, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, řešení slovních úloh (zakreslit, vypočítat, napsat odpověď)

Prvouka – roční doby, měsíce v roce, dny v týdnu, části dne, lidské tělo, stavba těla rostlin a živočichů, stromy x květiny, zvířata lesní x domácí

Comments are closed.