Pasování na čtenáře – ST 29.5.

Ve středu 29. května proběhne čtenářská slavnost “Pasování na čtenáře”, kdy každý žák předvede před publikem z Vás, rodičů a hostů, že se naučil v 1. ročníku číst. Každý přečte krátký úryvek.

Jelikož jsme dvě skupiny dětí, v naší třídě dochází ke změně – začátek slavnosti se posouvá na 17h. Děkuji za pochopení. Těšíme se na šikovné čtenáře a jejich doprovod.

Děkuji všem odvážným čtenářům a statečným čtenářkám za účast na Pasování a za pěkné čtení. Zvláště chválím ty, děti, které se také chovaly patřičně důstojně k slavnostní atmosféře.

Pokud byste někdo z rodičů měl fotku ze slavnosti, budu ráda, když mi ji pošlete.

Comments are closed.