probírané učivo – 27. – 31.5.

Český jazyk: čtení: pohádka O Červené Karkulce  – hlasy postav, posloupnost děje, bajka Liška o čáp – vlastnosti postav, doplňování veršů, uč ČJ s. 49 a 51, psaní: psací čČ, b, diktát jmen, přepis vět – znaménka za větou ?!. PÍS 10- 13

čtenářská slavnost Pasování na čtenáře 

Matematika  – měříme objem (tekutiny), váhu ( těžší x lehčí) , délku, šířku výšku (větší x menší, vyšší x nižší, širší x uzší), základní jednotky (l, kg, m) v praktických úlohách, číselná řada sestupně – řazení čísel, doplňování chybějících čísel v řadě, číslo hned před x hned za (předchází před číslem x následuje za číslem) M sešitek pracovních listů s. 47, 43,86, 49, 50, 56, 60

Prvouka – Režim dne – části dne, hodiny, činnosti v jednotlivých fázích dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc) uč PK s. 73 – 74

Comments are closed.