přehled probíraného učiva PO 15. – ST 17.4.

Český jazyk: Domov – čtení krátkých příběhů, básní, hádanky, rýmy, obrázkové čtení, psací h, Z, přepis vět ( velké písmeno na začátku, mezery mezi slovy, znaménko za větou, tečky, čárky nad písmeny), uč ČJ s. 30 – 33, PÍS s. 22, 24 – 25

Matematika: sčítání do 20 s přechodem přes desítku – pomocí rozkladu, sčítací pyramidy, uč M. s. 49 – 50

Prvouka: Velikonoce – zvyky a tradice, třídění odpadu, výrobky – materiál, uč PK s. 47, 48, 60

Comments are closed.