Zápis z prvouky

Dnes děti poprvé tvořily vlastní zápis do sešitu z látky popsané v učebnici. Instrukce byly, ať si udělají takový zápis, aby z látky byly schopné napsat malý test nebo si zapamatovat důležité informace. Dostaly nadepsaný list, aby měly zápis jednodušší a pomáhala jsem jim s ním během hodiny prvouky. Prosím o kontrolu doma, zvláště u kluků, kteří odcházeli na hokej. Není cílem opisovat z učebnice informace, které děti znají nebo se již naučily. Zkuste s nimi probrat možnosti toho, co je pro ně potřebné a co není. Pokud děti nebudou mít zápis dodělaný nebo ho nebudou mít vůbec, nebude jim z toho plynout žádný postih, je to skutečně pouze pro ně. Na zápisy se podívám ve čtvrtek.

Děkuji za spolupráci.

Comments are closed.