probírané učivo 1.4. – 5.4.

Český jazyk – čtení Otázky a odpovědi – říkanky a básničky, hádanky, slovní hrátky,  Roční období – neúplné věty, uč ČJ s. 20 – 23,  25; psací PR, vV, opis a přepis vět ( diakritika nad písmeny, interpunkce na konci vět, na začátku velké písmeno, jméno s velkým písmenem) PÍS s. 15 – 20

Matematika- rozdíl dvou čísel – o kolik se liší? které je větší, které menší a o kolik?, slovní úlohy – znázornění, výpočet, odpověď, matematické hádanky, stavby z krychlí uč M s. 42 – 46

Prvouka – jarní kytičky – stavba těla květiny, ovocné stromy- stavba těla stromu, život včel, uč PK s. 55 – 59

Comments are closed.