písanka

V písance postupujeme po jednotlivých stránkách, došli jsme ke stránce 13.

Prosím, aby si děti, které píší velice pomalu ve škole nebo ty, které chyběly, dopsaly, co jim chybí. Je nutné, aby se správně naučily a procvičily si tvary probíraných písmen.

Comments are closed.