učivo 18. – 22.3

ČJ – příběhy x verše V lese – čtení delších slov, otázky a odpovědi, intonace: klesnutí hlasem na konci věty u tečky, uč. ČJ s. 15 – 17 psací k,K, I, Y, U, opis a přepis, diktát psacích písmen, PÍs. s. 7 – 11

M – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky ( 12 +5, 4 + 11, 16  – 2, 15 – 5) – práce s počítadlem, grafické znázornění, řešení slovních úloh, uspořádání řady čísel od nejmenšího, od největšího,  uč. M s. 33 – 38

PK – Jaro: jarní měsíce, první jarní den, počasí, jarní květiny, příprava jarmarku, PK uč. 51 – 53

Comments are closed.