probírané učivo 4. – 8. 3.

Český jazyk  – čtení: BŘEZEN – měsíc knihy – čtenářské křeslo, čtení Ze světa zvířat – příběh x básnička Naše kočka strakatá, pohádka Kachňátka a kuřátko, Asta a štěňátko, hlasy zvířat,  uč ČJ s. 8 – 11, psaní: psací nN, psací d, opis a přepis slov, opis krátkých vět ( zvolání s vykřičníkem), diktát probraných psacích písmen, PÍS s. 30 – 32, PÍS 3 s. 1 – 3

Matematika – počítání: numerace do 20 – práce s počítadlem, s papírovými penězi, číselná řada – číslo hned před / hned za, číslo o 1 větší / o 1 menší, řazení čísel podle velikosti, podle pořadí, doplňování číselné řady, rozklad na desítky a jednotky, porovnávání, řešení nerovnic ( 5 + 4  ___  12( je větší, menší, rovno), 13 ___  10 – 2),   geometrie tělesa hranatá ( krychle, kvádr, jehlan) x tělesa oblá, kulatá (koule, polokoule, válec, kužel)  uč. M s. 27 – 29

Prvouka – Zdravý životný styl – zdravá výživa, pohyb a odpočinek, uč PK s. 39 – 40

Comments are closed.